Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Participatieraad Zevenaar

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeesters en wethouders. De raad geeft advies over verbetering van het beleid van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Denk hierbij aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

Contact

De Participatieraad is een onafhankelijk en onbevooroordeeld orgaan. Daarom heeft ze haar eigen website. Wilt u meer informatie of contact opnemen? Dat kan via  https://www.przevenaar.nl.