Organisatie en bestuur

College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur: besluitenlijsten, jaarverslagen, begroting en collegeakkoord. Wie zijn de burgemeester en wethouders? Wat doen ze?

Gemeenteraad

Samenstelling en taken van de gemeenteraad, vergaderingen, mogelijkheden er voor inspraak

Koninklijke onderscheiding

Onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving

Publicaties en verslagen

Bekendmakingen van de gemeente, wetten en regels, ruimtelijke plannen, kerntaken en bezuinigingen

Werken bij de gemeente

Wil je werken bij de gemeente Zevenaar? Zoek je een plek voor stage of afstuderen?