Opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar

Publicatiedatum: 
10 juli 2017
Zevenaar is toe aan een toekomstbestendig en bruisend centrum. Die wens leeft bij vele ondernemers, inwoners en de gemeente zelf. Als uitwerking van de in 2014 vastgestelde Centrumvisie 2015 – 2025 heeft de raad aan het college hiervoor de opdracht gegeven. Voor de opwaardering van de openbare ruimte van Zevenaar-centrum is een breed gedragen plan nodig. De gemeente heeft de inwoners, ondernemers en anderen uit Zevenaar gevraagd om hun wensen en ideeën, maar ook knelpunten, opgaven en mogelijke oplossingen daarvoor kenbaar te maken.

Wat wilt u?

De gemeente streeft naar een interactief opgesteld en gedragen plan, het centrum is immers van iedereen. Iedereen is welkom om geheel vrijblijvend zijn ideeën kenbaar te maken. Daarvoor is op dinsdagavond 11 juli voor alle inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een inloopbijeenkomst georganiseerd in de raadszaal van het Zevenaarse gemeentehuis. Wie niet in de gelegenheid was daarbij aanwezig te zijn, kon  tot uiterlijk 23 juli zijn of haar ideeën kenbaar maken via een speciaal mailadres.

Het proces

De opdracht voor het Inspiratiedocument voor de herwaardering is verstrekt aan Buro Lubbers uit Vught. Zij starten met een gedegen analyse van de huidige situatie en inventariseren de opgaven. De analyse wordt gebaseerd op de Centrumvisie, terreinbezoek en input vanuit de centrumondernemers, publiek en diverse vakspecialisten. Het verzamelen van de input vindt voor de zomervakantie plaats.

Inspiratiedocument en uitwerking

Na de zomerperiode ligt er een concept Inspiratiedocument dat bestaat uit verschillende ambitiekaarten waarin de opgaven geschetst zijn. Ook zullen de inrichtingsprincipes (mogelijke maatregelen) zijn uitgewerkt met een voorgesteld faseringsplan en een financiële uitwerking. Dit Inspiratiedocument is een opmaat c.q. kader voor verdere uitwerking, zoals het maken van ontwerpen voor diverse deelgebieden. Afhankelijk van het plan wordt bepaald hoe het verder uitgewerkt wordt.