Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Opknapbeurt Markt Lobith

Het dorpshart van Lobith krijgt dit najaar een flinke opknapbeurt. Samen met een klankbordgroep van inwoners is een ontwerp gemaakt. Er komt bijvoorbeeld meer groen op het plein. In de week van 20 september 2021 starten de voorbereidende werkzaamheden. Het project duurt ongeveer drie maanden.

De Markt is de belangrijkste plek van Lobith en vormt samen met de Komstraat en de Middenstraat het centrum van het dorp. Er is veel verandert in de functie van het marktplein de afgelopen jaren. De openbare ruimte is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van bezoekers of bewoners en is al helemaal niet ingericht op het veranderende klimaat.  Daarom krijgt het dorpshart komend najaar een metamorfose. 

Plannen gemaakt samen met een klankbordgroep van inwoners

Meerdere malen heeft de gemeente met omwonenden, ondernemers en gebruikers van het dorpshart gesproken over hun wensen en ideeën voor de Markt. Met een klankbordgroep van inwoners zijn de plannen verder uitgewerkt. Zij hebben op verschillende manieren en op verschillende momenten ideeën ingebracht tijdens bijeenkomsten. Lobith heeft veel te bieden, ook al is dat nu misschien niet altijd te zien. Dat was het starpunt voor de metamorfose van het dorpshart. 

Het ontwerp

Uit de diverse bijeenkomsten is in samenwerking met de klankbordgroep een ontwerp ontstaan. De Markt moet straks weer een centrale plek zijn met een multifunctioneel, uitnodigend karakter waar mensen kunnen rusten en waar voorzieningen zich concentreren. Het dorpshart wordt weer het visitekaartje van het dorp. Er is voldoende parkeergelegenheid, het krijgt een groenere uitstraling, er is ruimte om te verblijven en evenementen te organiseren. De gemeente Zevenaar maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en houdt rekening met het veranderende klimaat en neemt daar maatregelen voor. 
Hieronder ziet u het schetsplan en een 3d visualisatie van het ontwerp van de Markt. De 3d visualisatie is voor belangstellenden ook in groot formaat te zien op het marktplein in Lobith. 

Groen en parkeren

Er komt meer ruimte in groen op het plein. Om dit mogelijk te maken verdwijnt de muziekkoepel in het midden van de Markt. Uiteraard blijft er voldoende parkeergelegenheid en ruimte om evenementen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de kermis en schuttersfeesten. 

Verblijven

Even rusten op het plein kan straks nog steeds, ook al verdwijnt de muziekkoepel. Er komt een aantal bankjes rondom het plein. Zo kan de bezoeker en toerist genieten van het opgeknapte dorpshart. 

Biodiversiteit

De huidige bomen verdwijnen omdat deze de nieuwe inrichting niet mogelijk maken. Maar de gemeente plaatst er nieuwe bomen voor terug. Er komen zelfs meer bomen op en rondom het plein om extra schaduw te creëren. Bomen zijn belangrijk om hittestress te voorkomen. Er komen nieuwe groenstroken in het plan. Bij het inplanten houdt de gemeente rekening met zoveel mogelijk biodiversiteit. 

Klimaat en duurzaamheid

Voor de uitvoering van het plan maakt gemeente Zevenaar zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Het klimaat verandert. De weersomstandigheden zijn extremer; hogere temperaturen, langere perioden van droogte en vaker langdurige en hevige regenval. Dit kan leiden tot wateroverlast en schade aan wegen, gebouwen en planten. Onder andere door het afkoppelen van het regenwater op de Markt wil de gemeente dit aanpakken. Afkoppelen betekent dat het regenwater niet gekoppeld is aan het rioolstelsel. De gemeente legt een zogenaamde ‘lekke’ buis voor regenwater in de grond. Het schone regenwater gaat dan niet naar de rioolwaterzuivering samen met het afvalwater, maar zakt direct in de grond via de ‘lekke’ buis. 

Planning

In de week van 20 september 2021 wordt de muziekkoepel verwijderd. De gemeente Zevenaar start in oktober met de overige werkzaamheden. Het project duurt ongeveer drie maanden. Inwoners en bezoekers kunnen vanaf eind december 2021. Genieten van een opknapt dorpshart. Echter houdt de gemeente een slag om de arm, het project kan uitlopen door onvoorziene (weers)omstandigheden. 

Overlast

Bij de uitvoering van de metamorfose van het dorpshart zullen omwonenden, ondernemers en bezoekers overlast ervaren. Dit is niet te voorkomen. Soms moet een weg afgesloten worden voor het verkeer, zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar of is er een omleidingsroute ingesteld. Het project wordt in drie fases uitgevoerd, zo is er altijd parkeergelegenheid en blijft laden/lossen bij de supermarkt mogelijk. De gemeente Zevenaar en de uitvoerend aannemer doen hun uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Vogelperspectief Markt Lobith Nieuwe situatie Markt Lobith