Openbare verhoren raadsenquête P&O gemeente Zevenaar

Publicatiedatum: 
1 februari 2017
De gemeenteraad van Zevenaar heeft in zijn raadsvergadering van 27 januari 2016 besloten een raadsenquête naar het P&O-beleid in de gemeente Zevenaar te houden. Er is een enquêtecommissie ingesteld met de volgende drie raadsleden: voorzitter Fred van Dijk (VVD), Ali Ok (Lokaal Belang) en Ed van der Schaft (SP). De raadsenquête dient duidelijk te maken of er in de periode 2002 tot en met 2015 tekortkomingen zijn geweest in de uitvoering van P&O-verantwoordelijkheden.

De commissie onderzoekt in dat verband hoe de gemeente is omgegaan met arbeidsgeschillen in de periode 2002 t/m 2015 tussen de gemeente en (oud)werknemers. Daarnaast moet de enquête duidelijk maken of het huidige P&O-beleid voldoende waarborgen biedt voor een veilig werknemersklimaat. Na het dossieronderzoek en verkennende interviews met sleutelpersonen en besloten verhoren in de afgelopen maanden, vinden vanaf 21 februari openbare verhoren plaats.

De openbare verhoren worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. Belangstellenden kunnen de verhoren bijwonen. Voor de rust en concentratie is het vrij in- en uitlopen tijdens de verhoren beperkt. De verhoren worden uitgezonden via internet. Ze zijn ook integraal terug te zien op www.zevenaar.nl/gemeenteraad.

De openbare verhoren vinden plaats gedurende drie weken. Het schema met tijden en namen:

21 februari    
10:00 – 12:00 uur

Dhr. M.F. Bak

Medewerker gemeente

13:00 – 15:00 uur

Dhr. R. Wicherson

Oud-medewerker gemeente

15:30 – 17:30 uur

Dhr. mr. S.J.M. van Hezewijk

Oud-medewerker gemeente

1 maart

   

10:00 – 12:00 uur

Dhr. W.C.M. Bless

Oud-wethouder

13:00 – 15:00 uur

Dhr. H.N.G. Wiendels

Oud-wethouder

15:30 – 17:30 uur

Mw. T. van der Werf

Wethouder

9 maart

   

13:00 – 15:00 uur

Mw. S.J.W.M. In t Hout

Oud-medewerker gemeente

15 maart

   

10:00 – 12:00 uur

Dhr. drs. A.W.G.J.  van Kessel

Oud-gemeentesecretaris

13:00 – 15:00 uur

Mw. mr. S.E.G. Wiersma

Gemeentesecretaris

15:30 – 17:30 uur

Dhr. drs. J.A. de Ruiter

Oud-burgemeester

23 maart

   

10.00 - 11.30 uur

Mw. C.M. Spruijt Oud- medewerker

13:00 – 14:30 uur

Mw. J.G. van Norel Wethouder

15:00 – 16:30 uur

Dhr. G.J.M. Nijland Oud-wethouder

Bovenstaand schema wordt actueel gehouden. Eventuele wijzigingen worden z.s.m. hier doorgevoerd.

Na de openbare verhoren stelt de enquêtecommissie haar eindrapport op. Naar verwachting wordt deze in mei aan de raad gepresenteerd en tegen de zomer gepubliceerd.