Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Onderzoek sportdeelname: doet u mee?

2 november 2020
Wat gaat er goed op het gebied van sport in de gemeente Zevenaar? En wat kan er juist beter? Van 2 t/m 30 november 2020 houden we een sportdeelname-onderzoek. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de sportdeelname van onze inwoners en in de stand van zaken bij sportverenigingen. We horen ook graag uw mening!

Sport en beweging vinden wij belangrijk. Iedereen moet eraan mee kunnen doen. Daarom willen wij sporten en bewegen aantrekkelijk maken voor alle inwoners. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Ook als u niet sport of sporten niet belangrijk vindt, kunt u ons helpen. 

Onderzoek sportdeelname

Wilt u een paar vragen beantwoorden over sporten en bewegen in de gemeente Zevenaar? Iedereen kan meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst kunt u online invullen. Meedoen duurt maximaal 10 minuten en kan tot en met 30 november 2020.  

Waarom dit onderzoek?

We vinden het belangrijk om te weten waar u als inwoner of vereniging behoefte aan heeft op sportgebied. En wat u vindt van het huidige sportaanbod en de voorzieningen.

In 2012 heeft de gemeente Zevenaar voor het eerst een sportdeelname-onderzoek uitgevoerd. In 2016 een tweede keer. Met het nieuwe onderzoek willen we de resultaten van nu vergelijken met die van 2012 en 2016. We krijgen met het onderzoek helder of de doelen uit het huidige sportbeleid van de gemeente Zevenaar zijn gehaald. Daarnaast vormen de resultaten input voor de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie Sport. Hierin bepalen we mede de toekomstrichting op sportgebied.

Vragen

Bureau Negen voert het sportdeelname onderzoek voor ons uit. Heeft u vragen of lukt het niet, neem dan gerust contact op met Ruud Leeijen, medewerker van Bureau Negen. Dat kan via ruudleeijen@negen.nl of via telefoonnummer 040-3041339.

Hartelijk dank voor het invullen!