Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ella Schadd-de Boer

Publicatiedatum: 
11 januari 2018
Op maandag 8 januari 2018 heeft burgemeester Ella Schadd-de Boer deze nieuwjaarstoespraak gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie voor onze inwoners, verenigingen en instellingen.

Dames en heren,

“Met mij gaat het goed. Met ons gaat het minder”.
Heel kort samengevat is dit de kern van de sociale staat van ons land, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau dat vorige maand opschreef.

Dames en heren,
Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de prachtige nieuwe gemeente Zevenaar. Nu Zevenaar definitief aan ’t Gelders Eiland is verbonden, is de gemeente vanaf 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. Met een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college, een nieuwe organisatie en ook een nieuwe waarnemend burgemeester. 

We hebben met een groot aantal inwoners ook gekozen voor een nieuw logo, waarin de twaalf kernen van de gemeente zijn opgenomen. De gestileerde “Z” in het logo is geïnspireerd op het stadszegel van Zevenaar van ongeveer vijfhonderd jaar geleden. U merkt het al: er is veel nieuw in de gemeente, en toch is er blijvende aandacht voor geschiedenis en traditie.

Voordat ik samen met u vooruit wil kijken naar dit bijzondere jaar, vind ik het belangrijk even stil te staan bij alle inspanningen die in de afgelopen jaren zijn verricht om deze nieuwe gemeente Zevenaar mogelijk te maken. Talloze mensen in de twaalf kernen van Zevenaar, in de gemeenteraden, in de colleges, in de provincie, en zeker ook in de ambtelijke organisatie zijn soms tot bloed, zweet en tranen in de weer geweest om deze nieuwe gemeente Zevenaar te bouwen en in de grondverf te zetten. Dank voor al deze inspanningen. Hierbij wil ik de rol en de inspiratie van de eerdere burgemeesters van Zevenaar, Jan de Ruiter en Jeroen Staatsen, zeker niet onvermeld laten. Dank ook aan hen.

Nu het nieuwe huis is gebouwd en in de grondverf staat, zijn we natuurlijk nog lang niet klaar met Zevenaar. We kijken vooruit naar nieuwe kansen en ontwikkelingen in de nieuwe gemeente en de samenwerking met de regio. We behouden en koesteren het goede, wat in de afgelopen jaren is bereikt. Bijvoorbeeld de nieuwe gemeente Zevenaar als prachtig gebied om te wonen, te werken en te verblijven.

U kunt dat vanavond ook met eigen ogen zien. Zevenaar heeft de primeur van een virtual roadtrip door de regio Arnhem-Nijmegen. U kunt bij de ingang van Hal 12 met een speciale bril in vogelvlucht de mooie regio zien waar Zevenaar onderdeel van uitmaakt.
Zevenaar heeft schitterend natuurschoon, goede voorzieningen, een mooie balans tussen platteland en stedelijk leven, sociale samenhang, met fijne dorpen en buurten, waar je hulp krijgt als dat nodig is. Als economisch strategische plek in de regio, met de A 12 en straks de aansluiting met de A 15 en met het Duitse achterland zo dichtbij. Een gebied met geweldige potentie.

Een gemeente waar we oog hebben voor onze grote opgaven, zoals een levendig centrum in Zevenaar, oog hebben voor de bereikbaarheid van de kernen, voor het bouwen van een nieuwe school aan de Platanenlaan en de verdere inrichting van het sociaal domein. En oog hebben voor de groeiende kloof tussen de mensen die zich kunnen redden in onze samenleving en de mensen die dat niet meer kunnen omdat die samenleving voor hen te ingewikkeld is geworden.  Er is veel te doen.

Wij kunnen met recht trots zijn op de nieuwe gemeente Zevenaar. Er zijn talloze kansen en mogelijkheden in de nabije toekomst voor Zevenaar. Graag wil ik u hier iets over vertellen, en dan maak ik het als u het goedvindt ook wel een beetje persoonlijk.

We leven in een gemeente, in een land waar voor het grootste deel, uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 85%, ieder op zichzelf wel tevreden en gelukkig is, maar we veel zorgen hebben over “ons” als samenleving.  Dat raakt de rol van “ons” als gemeente, omdat deze als eerste overheid het dichtste bij inwoners en bedrijven staat en heel vaak bepalend is in de houding van mensen tegenover diezelfde overheid.

Laat ik vooropstellen: ik hecht aan het persoonlijk contact met mensen. Gewoon één op één. In gesprek. Aan de keukentafel. In een straat. In een wijk. Een dorp. Of op mijn kamer in het gemeentehuis. Voor een goed verstaander: ik ben dus niet zo van de beeldvorming zoals die tegenwoordig zo belangrijk lijkt te zijn. Waarbij het niet meer duidelijk is wat in hoofden van mensen omgaat en beleefd en gedeeld wordt, of al dan niet echt aan de hand is in de samenleving.

Ik doe oprecht mijn best niet achter de nieuwste hypes op sociale media aan te lopen en roep trouwens iedereen op hetzelfde te doen. Ik ben –als burgemeester en natuurlijk ook als persoon- liever echt met mensen in contact.

Ook om misverstanden te voorkomen. Tijdens die ontmoetingen hoor je de verhalen waar het inwoners of bedrijven werkelijk om te doen is. Een klacht, een probleem, een kans, een idee. Ik hoor ze graag zelf. Gewoon door te luisteren. Op bezoek te gaan. In contact. Wat ik dan merk, is dat door die echte uitwisseling tussen mensen een basis ontstaat van vertrouwen.

En vertrouwen, dames en heren, is wat mij betreft een fundamenteel beginsel om te werken aan het fenomeen “met mij gaat het goed, maar met ons gaat het minder”.

De meesten van u herinneren zich wellicht de commotie die ontstond na de uitzending van Zembla, een aantal jaren geleden, over één van onze tegenwoordige Zevenaarse kernen, het dorp Spijk.  Voor mij was die uitzending het ultieme bewijs wat beeldvorming kan doen met zo’n prachtige kern, waar zulke initiatiefrijke mensen wonen. Het heeft mij persoonlijk geraakt dat ongeveer tegelijkertijd van de uitzending van Zembla in hetzelfde dorp een groep bewoners is opgestaan, die gewoon zelf aan de slag zijn gegaan met het opknappen van het dorpshart van Spijk. Ideeën verzamelen. Plannen maken. Ook hier persoonlijk met het lokale bestuur afspraken maken. Nadenken over financiering, en dan natuurlijk uitvoeren!

En kijk nu naar Spijk, als onderdeel van de gemeente Zevenaar, in 2018. Vrijwel iedereen is enthousiast. Inwoners, omgeving, ja ook de media. Het ministerie van BZK komt volgende week naar Spijk om kennis te maken met dit voorbeeldproject. Die Zemblabeelden van toen zijn vervaagd. Voor zover ze al een zeker beeld gaven van welke werkelijkheid dan ook, dat is nu echt veranderd.

Deze ontwikkeling geeft vertrouwen, over en weer, waar ik in geloof. Het gaat nu goed met mij als inwoner, maar ook met ons in Spijk. Inwoners merken dat hun lokale overheid hen serieus neemt.
De gemeente leert –stapje bij stapje- dat inwonersinitiatieven van heel grote waarde zijn voor de kwaliteit van leven en werken in de gemeente.
Voor de nabije toekomst vind ik het belangrijk deze ontwikkelingen veel vaker te stimuleren en waar nodig nog een extra handje vooruit te helpen. Vertrouwen en respect zie je dan groeien.
Het gaat dan niet alleen goed met mij als inwoner of ondernemer, het gaat dan ook beter met ons als gemeente Zevenaar.
Niet alle mensen hebben de kansen of mogelijkheden om zich te organiseren en initiatief te nemen hun eigen omgeving te veranderen. Daar moeten we respect voor hebben en ervoor zorgen dat deze mensen gehoord en gezien blijven. Dat kunnen we doen door verbonden te zijn, samen te werken en elkaar –ook persoonlijk- te blijven ontmoeten. Daardoor kunnen vertrouwen en respect groeien.

Naar mijn bescheiden opvatting is dit een belangrijke voorwaarde in heel Zevenaar voor het succes van deze nieuwe gemeente.
Vergeet u vooral niet:
U kunt daar allen aan bijdragen. Inwoners, bedrijven, gemeenteraad, college, ambtenaren, andere aanwezigen en betrokkenen. Samen zorgen wij ervoor dat we met elkaar in de gemeente Zevenaar vol overtuiging kunnen zeggen: “Met ons gaat het goed, en met mij dus ook”! Zolang ik uw waarnemend burgemeester mag zijn, zal ik er alles aan doen om hieraan bij te dragen.

Ik wens u allen een heel voorspoedig en gezond 2018.

U kunt de nieuwjaarstoespraak terugkijken via youtube.