Nieuwe inrichting voor Babberichseweg vanaf centrum tot Zevenaar-Oost

11 september 2017
De Babberichseweg in Zevenaar wordt, vanaf het centrum tot de rotonde bij de Fergusonbrug, opnieuw ingericht. Vanwege de aanleg van een extra spoor tussen Zevenaar en Didam komt de spoorwegovergang aan de Babberichseweg te vervallen. Een fiets- en voetgangerstunnel komt hiervoor in de plaats. Deze veranderingen zorgen voor een nieuwe verkeerssituatie voor een deel van de Babberichseweg en de kruising Vondellaan-Didamsestraat.

Met het definitieve oordeel van de Raad van State is het inpassingsplan voor de spoorverbetering tussen  Zevenaar en Didam nu onherroepelijk. Door deze uitspraak kunnen de provincie Gelderland, ProRail en de gemeenten Zevenaar en Montferland met de uitvoering van het project van start. De realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel en de herinrichting van de Babberichseweg is hier onderdeel van.

Omdat de verdubbeling van het spoor en de snelheidsverhoging op het traject voor een te grote toename van de veiligheidsrisico’s zorgen, wordt de spoorwegovergang aan de Babberichseweg gesloten. Met de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel wordt de straat autoluw en ingericht als een zogenoemde fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer kan via de bestaande wegen van en naar Zevenaar-Oost rijden. Het restaurant aan de Babberichseweg blijft bereikbaar.

Toon Albers, wethouder Verkeer: “de spoorverbetering tussen Zevenaar en Didam is een zeer positieve ontwikkeling voor de bereikbaarheid van Zevenaar en onze regio. De sluiting van de spoorwegovergang heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling op de Babberichseweg. Met de provincie zijn we overeengekomen dat het betreffende deel van de Babberichseweg wordt aangepast. Ik vind het belangrijk dat er een veilige route wordt gerealiseerd  en het centrum voor fietsers en voetgangers vanuit Zevenaar-Oost goed bereikbaar blijft en Landgoed Sevenaer wordt versterkt. Samen met aanwonenden en belanghebbenden gaan we met de plannen aan de slag. Zij ontvangen hierover nog informatie. Bij het maken van een ontwerp  gaan we uit van de situatie dat er in de nabije toekomst geen sprake meer is van vrachtverkeer vanaf het BAT-terrein.”

Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de spoorverbetering  in 2018 en is de spoorverbetering in 2019 een feit. Aansluitend wordt de Babberichseweg aangepast. Op donderdag 2 november ondertekenen ProRail en de gemeente Zevenaar onder andere de overeenkomst over de bouw en instandhouding van de onderdoorgang aan de Babberichseweg.