Landschap met water en bomen

Nieuwe inrichting Muldershof

23 maart 2023
Algemeen nieuws

Het plein aan de Muldershof is verouderd en aan een opknapbeurt toe. We willen er een fraaier plein van maken om te verblijven. Het plan heeft de afgelopen periode wat vertraging opgelopen. We vertellen u graag meer over de stand van zaken.

Ontwerp Muldershof

In juli 2022 hebben omwonenden van Muldershof tijdens een inloopbijeenkomst met ons meegedacht over de inrichting van het plein. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het definitieve ontwerp. De doorgegeven ideeën en opmerkingen hebben we waar het kon meegenomen.

Toekomst centrum Zevenaar

In het centrum spelen op dit moment meerdere onderwerpen. Daarom moeten we met alle betrokkenen zorgvuldig kijken naar de beste inrichting. Binnenkort gaan we met de eigenaren van het commerciële vastgoed (winkels, horeca en andere dienstverlenende bedrijven) een toekomstplan maken voor het centrum. De belangrijkste taak hierbij is om het winkelgebied kleiner te maken. Dit houdt in dat wanneer er een winkel of horecazaak verdwijnt, hier een andere invulling voor in de plaats kan komen. Denk bijvoorbeeld aan wonen.

Wachten met de opknapbeurt

De gebieden aan de randen van het centrum hebben meer kans op een nieuwe invulling. Het plein van Muldershof valt hier ook onder. Als de invulling van panden verandert, dan wijzigt waarschijnlijk ook de inrichting van het plein. Daarom wachten we even met de opknapbeurt van Muldershof. Na de gesprekken met de eigenaren van de panden, kijken we hoe we verder gaan.

Vervolg

In april gaan wij in gesprek met de vastgoedeigenaren om samen te kijken naar toekomst van het centrum van Zevenaar. Daarna kijken we naar de nieuwe inrichting van Muldershof. De schetsen werken we dan verder uit of we passen deze aan, met nieuwe wensen en eisen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.