Nieuwe huisvestingsverordening

21 december 2023
Overig nieuws

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe huisvestingsverordening voor de gemeente Zevenaar. In deze verordening staan aangepaste regels voor de verdeling van sociale huurwoningen in de hele woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Een nieuwe verordening is nodig omdat de huidige versie op 31 december 2023 vervalt.

Nieuwe regels voor de verdeling van sociale huurwoningen

Een aantal zaken in de woonruimteverdeling zijn nieuw:

  • Het percentage sociale huurwoningen dat verloot wordt, gaat omhoog van maximaal 15% naar maximaal 30%. Zo krijgen starters meer kans.
  • Daarnaast wordt in de huisvestingsverordening duidelijker omschreven welke doelgroepen worden bemiddeld naar een woning.
  • Voortaan kunnen er meer woningen speciaal worden gelabeld voor bijvoorbeeld ouderen en grote gezinnen.
  • Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om tot 50% van de sociale nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners, indien dit op lokaal niveau wenselijk is.

Mantelzorgurgentie per 1 januari 2024 via regionale urgentie commissie.

De mantelzorgurgenties worden nu nog door de gemeente verstrekt. Deze urgenties worden straks ondergebracht bij de Regionale Urgentie Commissie, die ook de overige vormen van urgentie, zoals noodurgentie, afhandelt. Dit draagt bij aan meer uniformiteit, transparantie en een betere afstemming met andere vormen van urgentie. Een mantelzorgurgentie moet vanaf 1 januari 2024 bij de woningcorporaties worden aangevraagd en niet meer bij de gemeente.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning of meer informatie over de aangepaste regels? Kijk dan op www.entree.nu of www.vryleve.nl.