Nieuwe burgemeester

Onze huidige burgemeester, Ella Schadd-de Boer, is na de herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar als waarnemend en daarmee tijdelijke burgemeester aangesteld. De gemeente Zevenaar gaat nu op zoek naar een nieuwe ‘vaste’ burgemeester.

Profielschets

De gemeenteraad stelt in een profielschets vast wat voor type burgemeester we willen hebben.

De raad heeft u gevraagd mee te denken over de profielschets. Hartelijk dank voor uw reacties. Ze zijn waar mogelijk verwerkt.

De raad heeft op 13 juni de profielschets vastgesteld. U kunt de profielschets hieronder lezen.

pdf Profielschets burgemeester gemeente Zevenaar (PDF, 1.41 MB)

Proces en tijdsschema

Datum  / moment Wat
Voorjaar 2018 Start proces opstellen profielschets met behulp van inwoners
13 juni 2018, 19.30 uur

Raadsvergadering inzake:

  • vaststellen profielschets
  • vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Zevenaar 2018
  • instellen Vertrouwenscommissie
18 juni 2018 Plaatsing vacature in (o.a.) de Nederlandse Staatscourant
16 juli 2018 Sluiting sollicitatietermijn
Week 30 (23 - 27 juli) 2018 Persbericht aantal sollicitanten
Begin september 2018 CdK selecteert geschikte kandidaten / referenties inwinnen
Begin / medio september 2018 CdK ontvangt geselecteerde sollicitanten voor een gesprek
Eind september 2018 CdK ontvangt gehele Vertrouwenscommissie en maakt selectie bekend
Oktober 2018 Vertrouwenscommissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaten
Begin november 2018

Vertrouwenscommissie geeft mondeling toelichting aan CdK omtrent haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten

Vertrouwenscommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de CdK

8 november 2018, 19.30 uur Aanbevelingsraad (achter gesloten deuren); opstelling aanbeveling aan de Koning / Minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties
Direct na 8 november 2018

De gemeenteraad zendt de aanbeveling, met bijlagen, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties

De raad zendt de CdK het verslag van de vertouwelijke beraadslaging in de raadsvergadering waarin de aanbeveling is vastgesteld

CdK rapporteert aan de Minister over inhoud en het verloop van de procedure

20 december 2018, 16.00 - 18.30 uur Beëdiging nieuwe burgemeester door de CdK tijdens de installatievergadering in het gemeentehuis van Zevenaar