Landschap met water en bomen

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld

21 december 2022
Overig nieuws

Op 21 december stelde de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast. De nieuwe APV geldt vanaf 1 januari 2023.

U kunt de nieuwe APV vinden op Overheid.nl.

Wat is een APV?

In de APV staat de regelgeving die in onze gemeente geldt op het gebied van openbare orde en veiligheid. Denk aan onderwerpen als betaald parkeren, verbod op alcohol, gebruik van vuurwerk en de opruimplicht voor hondenpoep.