trash iconNieuw afvalaanbiedstation

Op Businesspark 7Poort bouwen wij een nieuw afvalaanbiedstation dat aan alle huidige (veiligheids)eisen voldoet.

Goed om te weten

Met het nieuwe afvalaanbiedstation willen we de service aan inwoners verhogen door kortere wachttijden, betere bereikbaarheid en een duidelijkere inrichting waar men moet zijn voor welk afval. Met een handige route wordt de doorstroom op het afvalaanbiedstation verbeterd. Het nieuwe afvalaanbiedstation moedigt gescheiden aanbieden van afval en de inname van kringloopgoederen aan. Het huidige afvalaanbiedstation blijft geopend tijdens de werkzaamheden.

Het afvalaanbiedstation aan de Nijverheidstraat 12 in ’s-Heerenberg blijft bestaan en wordt aangepast naar hetzelfde inzamelsysteem. Het afvalaanbiedstation aan de Halve Maan 20a in Lobith blijft geopend voor gratis afvalstromen.

Impressie

Zo gaat het afvalaanbiedstation eruitzien

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Veel gestelde vragen

Waarom is er een nieuw afvalaanbiedstation nodig?

De huidige locatie op de Didamseweg is verouderd en levert veel verkeersproblemen in de omgeving op.

Wat merken de inwoners van het nieuwe afvalaanbiedstation?

Het nieuwe aanbiedstation in Zevenaar is groter, waardoor er meer ruimte is voor de bezoekers en de veiligheid is beter door het scheiden van bezoekers en vrachtvervoer. Ook worden de afvalstoffen op het aanbiedstation gewogen op een weegbrug, waardoor de afrekening eerlijker is. Bezoekers hebben een afvalpas nodig om het afvalaanbiedstation op te komen.

Een hoog serviceniveau, wat merk ik daarvan?

Kortere wachttijden, betere doorstroom en veiligheid op het afvalaanbiedstation en een eenvoudige en eerlijke  afrekening.
 

Wat zijn de openingstijden van het afvalaanbiedstation?

De openingstijden veranderen niet. Kijk voor de actuele openingstijden op de pagina Afvalaanbiedstations.

Wat is het adres van het nieuwe afvalaanbiedstation?

Het adres van het nieuwe afvalaanbiedstation is Micro 7 Zevenaar.

Hoe krijg ik toegang tot het afvalaanbiedstation?

Alle inwoners van de gemeentes Montferland en Zevenaar krijgen een afvalpas. Met deze pas heeft u toegang tot het afvalaanbiedstation en gaan de slagbomen open.

Ik moet nu verder rijden om mijn afval weg te brengen. Houd de gemeente rekening met meer zwerfafval/dumpen van grofvuil?

De gemeente wil met het afvalaanbiedstation meer service bieden op het aanbiedstation, hierdoor moeten sommige inwoners verder rijden. Wij hebben er vertrouwen in dat inwoners hun grof afval gewoon naar het aanbiedstation blijven brengen.

Omdat één afvalaanbiedstation aanbod van meer inwoners krijgt, sta ik dan straks niet net zo goed in de rij te wachten of misschien zelfs meer dan nu?

De capaciteit van het nieuwe aanbiedstation is groter en de doorstroom is sneller en beter dan bij het afvalaanbiedstation op de oude locatie.

Wat gebeurt er met de aanbiedlocatie aan de Halve Maan in Lobith?

Het afvalaanbiedstation in Lobith blijft  geopend voor de gratis afvalstromen, zoals grof tuinafval, papier, luiers, PMD en Electrische apparaten.

Wat gebeurt er met de aanbiedlocatie aan de Nijverheidsstraat in ’s-Heerenberg?

Op het afvalaanbiedstation in ‘s-Heerenberg komt een weegbrug. Bezoekers kunnen dan ook daar op basis van gewicht afrekenen.

Biedt de gemeente een oplossing als ik zelf niet in staat ben om grofvuil weg te brengen naar 7Poort?

Ja, u kunt grof afval ook thuis laten ophalen. Aan de raad is voorgesteld om de kosten hiervoor te verlagen  naar 45 euro per m3. U kunt ook hulp inschakelen uit uw eigen netwerk als u afval wilt wegbrengen.

Gaat de gemeente bijhouden of er meer sprake is van dumpen van grofvuil na de opening van het nieuwe afvalaanbiedstation. Hoe gaat de gemeente optreden als dit het geval blijkt te zijn?

De gemeente gaat bijhouden of het dumpen van grof afval toeneemt. Als dit het geval is, dan gaat de gemeente uitzoeken of dit ook aan het nieuwe afvalaanbiedstation ligt en of maatregelen nodig zijn.

Maken de herstel- en opruimkosten van de Didamseweg deel uit van de begroting en betalen de inwoners van Montferland hieraan mee?

De opruimkosten van het afvalaanbiedstation aan de Didamseweg maken deel uit van de totale kosten. Deze kosten worden, net als alle andere kosten van de afvalaanbiedstations, verrekend in de tarieven die alle inwoners van gemeente Zevenaar en gemeente Montferland betalen.

Is het perceel aan de Didamseweg van de gemeente Zevenaar en wat gaat hiermee gebeuren?

Het perceel aan de Didamseweg is eigendom van de gemeente. Het is nog niet bekend wat met het perceel gaat gebeuren.

Ik heb een bedrijf op 7Poort of denk eraan mijn bedrijf op 7Poort te vestigen of uit te breiden. Moet ik rekening houden met overlast zoals verkeersdruk vanwege het aanbiedstation?

Het afvalaanbiedstation trekt, net als veel andere gebruikers op 7Poort, verkeer aan. Het afvalaanbiedstation heeft echter een ruime opstelstrook op eigen terrein. De verwachting is dat, dat voldoende is om verkeersoverlast in de omgeving te voorkomen.  

Waarom kun je geen vuilniszakken meer brengen?

Het afvalaanbiedstation is niet bedoeld voor huishoudelijk restafval. Daarvoor kunt u de container aan huis gebruiken.

Wordt de afvalstoffenheffing verhoogd?

Nee, de meerkosten van het nieuwe afvalaanbiedstation zijn verwerkt in het tarief op de aanbiedstations. Overigens zijn er meerdere zaken in de afvalstoffenheffing verwerkt. De heffing kan daarom nog wel om andere redenen stijgen of dalen.

Hoeveel moet ik betalen voor het wegbrengen van afval op het afvalaanbiedstation?

De betaalde stromen kosten 11 cent per kilo.

Waarom is het tarief 11 cent per kilo?

Met dit tarief blijven de kosten voor de gemeenten gelijk aan de huidige situatie.

Waarom is er maar één tarief?

Daarvoor is gekozen om praktische redenen, snelheid en duidelijkheid. Met betaalde stromen hoef je dan maar één keer over de weegbrug. Hierdoor worden sommige afvalstromen goedkoper en ander afvalstromen duurder dan in de huidige situatie.

Veel gestelde vragen afvalpas

Hoe kom ik aan een afvalpas?

Alle huishoudens van de gemeenten Montferland en Zevenaar krijgen een paar weken voor de opening van het nieuwe afvalaanbiedstation een afvalpas thuis gestuurd.

Hoe werkt de afvalpas?

De afvalpas houdt u voor de paslezer bij de ingang van het afvalaanbiedstation en dan opent de slagboom automatisch.

Is de afvalpas persoonsgebonden?

Nee, de afvalpas is adres gebonden. Als u verhuist laat u de afvalpas achter in de woning.

Kan ik een extra afvalpas aanvragen?

Nee, elk huishouden heeft maar één afvalpas.

Kan ik de afvalpas ook als app downloaden via mijn telefoon?

Nee, er is op dit moment geen app beschikbaar. U kunt alleen de fysieke pas gebruiken.

Kan ik een gaatje in de afvalpas maken, zodat ik hem aan mijn sleutelhanger kan doen?

Nee, in de afvalpas zit een chip (van ongeveer 2*2cm). Deze mag niet beschadigd raken.

Kan ik met mijn afvalpas ook naar een afvalaanbiedstation van een andere gemeente?

Ja, met de afvalpas kunt u terecht op alle aanbiedstations van de RDL in Lobith, ’s-Heerenberg en Zevenaar.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen met de afvalpas?

Deze laat u in uw woning achter. De afvalpas is adres gebonden. De afvalpas is in uw nieuwe woning niet meer te gebruiken.