Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Nathani Niebuur-Sluiter (Fractievoorzitter PvdA)

Natalie Niebuur-Sluiter

Contact

Populierenhoek 56
6903 AZ  Zevenaar
06-10790512
n.niebuur-sluiter@raad.zevenaar.nl

Tevens waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Opgave van de nevenfuncties

Openbaarmaking op grond van de bepalingen in de Gemeentewet (artikel 12)

Overzicht nevenfuncties
Functie(s) Organisatie Bezoldigd Onbezoldigd
Manager Financiën & Control St. Opella X  

Datum: 7 januari 2019