Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om rondslingerend afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Goed om te weten

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

  • kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • kapot verkeerslicht of straatverlichting
  • rondslingerend afval (zwerfvuil)
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopt riool in de grond van de gemeente
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels