Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

In memoriam - Rietje Dellepoort

30 april 2019
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het bericht dat op 25 april 2019 commissielid Rietje Dellepoort is overleden.

Rietje was van 2005 tot 2014 gemeenteraadslid van de gemeente Zevenaar voor GroenLinks. Als raadslid was haar positieve inbreng kenmerkend . Zij zocht naar de verbinding met andere partijen voor het realiseren van haar idealen. Na de herindeling werd Rietje in 2018 benoemd als commissielid voor de commissie Samenleving, waar ze haar ervaring en expertise ten volle inzette voor het Sociaal Domein.

Na de zomer moest ze haar commissiewerk, tijdelijk zoals we toen dachten, neerleggen wegens ziekte. Hoopvol waren we toen dat ze in de loop van dit jaar haar commissielidmaatschap weer zou oppakken. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

We hebben Rietje leren kennen als bevlogen, vriendelijk en idealistisch en de gemeente Zevenaar is haar veel dank verschuldigd voor al haar jaren inzet ten behoeve van deze gemeente en haar inwoners.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens het gemeentebestuur,
Lucien van Riswijk, burgemeester