Melding voornemen

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst, persoonlijk of schriftelijk, een melding van uw voornemen om een huwelijk of een partnerschap aan te gaan. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat. Na reservering van de huwelijks- of partnerschapsdatum ontvangt u de formulieren voor de melding van uw voornemen.

Goed om te weten

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijks- of partnerschapsdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding in Den Haag.

Voorwaarden voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • U mag niet trouwen of een partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U mag niet gedwongen worden
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u voldoet aan de voorwaarden. Als dit in orde is, kan het huwelijk of het partnerschap worden gesloten.

Neem tijdig contact op

Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bent u in het buitenland geboren? Heeft u in het buitenland gewoond? Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u gescheiden in het buitenland? Misschien moet u buitenlandse documenten meenemen. Bel ons een paar maanden vóór de melding van uw voornemen, (0316) 595 111. Dan kunnen wij u tijdig adviseren.

Meenemen

 • legitimatiebewijs
 • Kopie van het legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van al uw getuigen
 • Bent u in het buitenland geboren? Heeft u in het buitenland gewoond? Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u gescheiden in het buitenland? Misschien moet u buitenlandse documenten meenemen

Kosten

Geen