Meerjarenbegroting

In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Het gaat in de begroting om de programma's: de belangrijke onderwerpen voor de dorpen waaraan de gemeente werkt.

Zevenaar heeft een digitale begroting. Deze en andere kadernota's, begrotingen, voortgangsrapportages en jaarstukken kunt u vinden op zevenaar.pcportal.nl.

pdf Begroting in een oogopslag (PDF, 2.31 MB)