Landschap met water en bomen

Meer woningen in en betere bereikbaarheid van de regio

15 november 2022
Overig nieuws

De gemeente Zevenaar hoort samen met andere gemeenten in de buurt bij de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De Groene Metropoolregio heeft samen met de regio Ede-Wageningen, provincies Gelderland en Utrecht en drie waterschappen afspraken gemaakt met het Rijk. Er is afgesproken om tot en met 2040 in beide regio’s de leefomgeving, economie en bereikbaarheid te versterken en 100.000 nieuwe woningen te bouwen.

Je leest er meer over op de website van de Groene Metropoolregio.