Machtigingsformulier

Heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) , Burgerlijke Stand of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig? Kunt u zelf niet naar het gemeentehuis komen? Dan kunt u iemand toestemming geven (machtigen) om het document voor u op te halen. Vul dit formulier in en geef het mee aan de persoon die u machtigt.

  • Vul dit formulier helemaal in.
  • U krijgt een mail met de ingevulde gegevens.
  • Print deze mail uit.
  • Geef het ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Gegevens
  2. Stap 2 van 2: Afronden
Wat zijn uw persoonsgegevens?
Wie machtigt u?
Welk document wilt u ontvangen?