Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Maatschappelijke ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dien dan een verzoek in bij het Gebiedsteam.

Geef uw verzoek door via:

Goed om te weten

De Wmo gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Mogelijk ervaart u belemmeringen in het dagelijks leven die u zelf niet kunt oplossen. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van zorg of wonen.

U neemt contact op over uw vraag, wat dan?

  • Nadat u contact met ons heeft opgenomen over uw vraag, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Indien nodig plannen we een gesprek, ook wel het keukentafel gesprek genoemd. Tijdens dat gesprek wordt uw persoonlijke situatie uitgebreid met u besproken om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Daarbij kunt u denken aan eigen oplossingen, hulp uit uw omgeving of sociale netwerk of andere beschikbare voorzieningen.
  • Als uw problemen daarmee onvoldoende kunnen worden opgelost bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening.

Meer informatie over maatschappelijke ondersteuning vindt u ook op de website van Regelhulp.