Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Maatschappelijke ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dien dan een verzoek in bij het Gebiedsteam.

Geef uw verzoek door via:

Goed om te weten

De Wmo gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Mogelijk ervaart u belemmeringen in het dagelijks leven die u zelf niet kunt oplossen. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van zorg of wonen.

U neemt contact op over uw vraag, wat dan?

  • Nadat u contact met ons heeft opgenomen over uw vraag, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Indien nodig plannen we een gesprek, ook wel het keukentafel gesprek genoemd. Tijdens dat gesprek wordt uw persoonlijke situatie uitgebreid met u besproken om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Daarbij kunt u denken aan eigen oplossingen, hulp uit uw omgeving of sociale netwerk of andere beschikbare voorzieningen.
  • Als uw problemen daarmee onvoldoende kunnen worden opgelost bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening.

Meer informatie over maatschappelijke ondersteuning vindt u ook op de website van Regelhulp.