Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Maak werk van de circulaire economie

3 december 2020
Met de vaststelling op 2 december van het manifest ‘Maak werk van de circulaire economie’ willen de gezamenlijke gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen het bedrijfsleven in de regio bewust maken van het belang om te investeren in kennis en kunde om circulair te kunnen werken.

Waarom dit manifest? 

Wij gebruiken wereldwijd meer grondstoffen dan de aarde aan kan. Dit heeft een sterk negatief effect op het klimaat en milieu. Een overgang naar een circulaire economie is daarom noodzakelijk waarbij we duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen inzetten. De Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland hebben grote ambities om deze overgang snel te realiseren.

Het manifest is een aansporing voor het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de circulaire economie. Hier liggen kansen voor innovatie en duurzame economische groei. Meer concreet bieden de Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen, de regionale ambitieverklaring ‘Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)’ en het regionale traject Circulair Inkopen kansen voor bedrijven in de regio die circulair kunnen werken. In de Woondeal is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Met de ambitieverklaring GWW spreken regionale gemeenten en provincie uit dat zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij werken die de Grond-, weg en waterbouw betreffen. Het manifest roept daarom het bedrijfsleven op zich hierop voor te bereiden om zo regionaal (in de keten) mee te kunnen doen in de uitvoering van deze opdrachten.

Initiatiefnemers achter het manifest

Op initiatief van de wethouders Economische Zaken van de Regio Arnhem Nijmegen, hebben de regiogemeenten en de volgende ondernemersorganisaties het manifest onderschreven:

  • Ondernemers Kontakt Arnhem
  • VNO-NCW Regio Arnhem-Nijmegen
  • Veron Lingewaard
  • OCO Overbetuwe
  • Lindus
  • Industriële Kring Nijmegen
  • Bouwend Nederland afdeling Zuid-Oost Gelderland