Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Maaike Jansen (PvdA)

Maaike Jansen

Contact

Tjalkstraat 18
6916 AJ Tolkamer
06 - 53 20 58 96
m.jansen@raad.zevenaar.nl

Lid van

Opgave van de nevenfuncties

Openbaarmaking op grond van de bepalingen in de Gemeentewet (artikel 12)

Overzicht nevenfuncties
Functie(s) Organisatie Bezoldigd Onbezoldigd
Lid Raad van Bestuur Stichting algemeen basisonderwijs Rijnwaarden   X
Bestuurslid Welkomhuis Pannerden   X
Bron- en contactonderzoeker COVID-team van GGD Midden-Gelderland X  

Datum: 12 juni 2020