housing-forms iconKlimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s, maar ook zeker de kansen goed in kaart brengen. Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we Klimaatadaptatie.

Wat doet de gemeente

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s maar ook kansen op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie (DPRA) ondertekend door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. In dit Deltaplan hebben de partijen afgesproken om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Doel is het stedelijk gebied in Nederland in het jaar 2050 klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht te hebben. De basis onder het Deltaplan zijn een zevental ambities die uitgevoerd moeten worden.

De aanpak van de ambities moet verlopen via werkregio’s. De gemeente Zevenaar is samen met de gemeenten Westervoort en Duiven en het waterschap Rijn en IJssel onderdeel van de regio Liemers. Samen staan we aan de lat om invulling te geven aan de doelstellingen en afspraken uit  het klimaatakkoord.

Ambitie 1: de stresstest

Vanuit het DPRA is een routekaart uitgezet om overheden voor te bereiden op de klimaatverandering. De eerste stap die hierin is gezet, is de uitvoering van een stresstest. In de stresstest zijn de kwetsbaarheden voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld gebracht. Benieuwd naar wat de stresstest over uw omgeving zegt? U vindt de resultaten in de Klimaatatlas van gemeente Zevenaar.

Ambitie 2 en 3: de risicodialoog en het uitvoeringsprogramma

Ambitie 2 uit het DPRA is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie om uiteindelijk te komen tot maatregelen (ambitie 3).

Voor de uitvoering van de risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma is opnieuw de samenwerking gezocht in Liemers verband. Het traject voor de risicodialoog is afgerond. Op verschillende manieren hebben we de samenleving betrokken bij het thema klimaatadaptatie. Op basis van het participatietraject zijn in 2021 de volgende beleidsambities voorgesteld: 

 1. We werken aan een gezondere en beter bereikbare buitenruimte voor onze inwoners met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak.
 2. In de Liemers is in 2050 minder kans op wateroverlast in gebouwen dan nu en minder risico op voor de gemeente onverwachte financiële schades.
 3. We benutten de (bergings-) capaciteiten van het natuurlijk bodemsysteem en het watersysteem beter om voldoende water te bewaren voor drogere periodes.
 4. Inwoners worden regelmatiger geïnformeerd over klimaatadaptatie op eigen terrein en de acceptatie van klimaateffecten blijft in stand.

De gemeenteraad van Zevenaar heeft deze vier beleidsambities vastgesteld in de zomer van 2021. Deze zijn de basis voor de verdere uitwerking van klimaatadaptatie nu en in de toekomst. In 2022 wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de strategie en de opstelling van een uitvoeringsprogramma om Zevenaar klimaatadaptief in te richten.

NK Tegelwippen

De gemeente Zevenaar doet van 21 maart tot 31 oktober 2022 mee aan het NK Tegelwippen. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen. Meer groen helpt wateroverlast voorkomen, biedt koelte tijdens hitte, houdt water vast tijdens droogte en vergroot de leefruimte voor zowel planten als dieren. De gemeente die vóór 31 oktober 2022 de meeste tegels per inwoner wipt wint de prestigieuze Gouden Tegel.

Vragen?

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie of bent u op zoek naar meer informatie? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111 of vul het contactformulier in. 

Wat kunt u zelf doen

Als inwoner van Zevenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van de gemeente en regio. U kunt een steentje bijdragen door uw eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Op zoek naar inspiratie? Bekijk de video van ‘Huisje Boompje Beter’.

De mogelijkheden

 • Groen dak
  Een groen dak houdt de warmte buiten, koelt de lucht en neemt overtollig regenwater op: www.milieucentraal.nl
 • Minder tegels, meer groen in de tuin
  Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegzakken in de grond. Steen houdt warmte vast, groen verkoelt. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl of www.weetvanwater.nl.  Leuk om te vermelden: in november 2019 won Stichting Spijk de Steenbreektrofee.
 • NK Tegelwippen
  De gemeente Zevenaar doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met Duiven, Westervoort en heel veel andere gemeenten. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen. Tot 31 oktober 2022 kan iedereen zijn of haar gewipte tegels, inclusief een bewijsfoto van het resultaat, aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl.
 • Regenton
  Ontlast het riool, neem een regenton en gebruik het water voor de tuin. Kijk ook op www.rainproof.nl.
 • Afkoppelen
  U kunt de regenpijp afkoppelen van het riool en het regenwater laten uitstromen in uw tuin. Hierdoor wordt regenwater duurzaam gebruikt, stopt u uw bijdrage aan wateroverlast en gaat u verdroging tegen.