housing-forms iconKlimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s. Het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving noemen we klimaatadaptatie.

Wat doet de gemeente

Als gemeente zetten we op verschillende onderdelen in:

 1. Het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenbuien, door steeds meer opvanggebieden voor regenwater aan te leggen.
 2. Het voorkomen van droogte door bijvoorbeeld meer regenwater op te vangen en naar het grondwater te laten zakken.
 3. Het voorkomen van hittestress door bijvoorbeeld te zorgen voor meer schaduw door het aanplanten van meer bomen.
 4. Het stimuleren van de biodiversiteit door bijvoorbeeld ons maaibeleid aan te passen en in te zetten op verschillende soorten groen.

Wat kunt u zelf doen

U kunt een steentje bijdragen door uw eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. Op zoek naar inspiratie? Bekijk de video van ‘Huisje Boompje Beter’.

De mogelijkheden:

 • Groen dak:
  Een groen dak houdt de warmte buiten, koelt de lucht en neemt overtollig regenwater op. U vindt meer informatie op www.milieucentraal.nl
 • Tegelwippen:
  Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegzakken in de grond. Steen houdt warmte vast, groen verkoelt. Kijk voor meer informatie op onze pagina Tegelwippen
 • Afkoppelen regenpijp:
  U kunt de regenpijp afkoppelen van het riool en het regenwater laten uitstromen in uw tuin of in een regenton. Hierdoor kunt u regenwater gebruiken om momenten dat regenwater schaars is. Daarnaast ontlast u het riool en gaat u verdroging tegen.

Vragen?

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie of bent u op zoek naar meer informatie? Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111 of vul het vraagformulier in.