Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Stuur de gemeente een brief met uw klacht.

Stuur uw klacht naar:
Gemeente Zevenaar
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Goed om te weten

Schrijf uw klacht in het Nederlands

 • Vermeld altijd uw naam
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn

Klacht indienen per post

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • uw naam en adres
 • waarover u een klacht indient
 • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Zevenaar
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Proces

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk
 • De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht
 • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek of eventueel een hoorzitting
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht

Nationale Ombudsman

Niet eens met uw besluit over uw klacht

 • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.