Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Klacht over behandeling gemeente

Goed om te weten

Voorwaarden

 • U moet uw klacht in het Nederlands schrijven.
 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.

Klacht indienen online

U kunt online een klacht indienen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Klacht indienen per post

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.
 • Waarover u een klacht indient.
 • Uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Zevenaar
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.

Proces

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • Een klachtenbehandelaar van een afdeling die niet betrokken is bij uw klacht behandelt uw klacht.
 • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek of eventueel een hoorzitting.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Jaarverslag interne klachtenregeling 2020

Niet iedereen is altijd even blij met het handelen van de gemeente. Tegen overheidshandelen is vaak iets te doen, en daar zijn een paar manieren voor. Tegen besluiten kan bijvoorbeeld bezwaar gemaakt worden. De gemeente doet natuurlijk meer dan alleen besluiten nemen. Dagelijks worden inwoners bijvoorbeeld aan de balie of telefonisch te woord gestaan. De boa’s of bouwinspecteurs gaan naar buiten om te controleren of toezicht te houden. Bestuurders hebben contacten met inwoners en bedrijven, enzovoorts. Dit zijn allemaal voorbeelden van contactmomenten. Ook bij deze momenten kan er altijd iets gebeuren dat niet voldoet aan het verwachtingspatroon van de inwoner. Een inwoner (of een bedrijf, organisatie e.d.) vindt dan dat hij of zij niet correct is behandeld. In dat geval kan de inwoner daarover een klacht indienen.

Bij klachten gaat het om beleving. Iemand víndt zijn behandeling niet correct. Iemand víndt dat hij onjuist bejegend is. Beleving en bejegening zijn vooral subjectief. Dat neemt niet weg dat het bestuursorgaan klachten uiterst serieus moet nemen en deze zorgvuldig moet behandelen. Vooral ook omdat een bestuursorgaan veel kan leren van klachten. Klachten zijn namelijk belangrijke input voor het verbeteren van de dienstverlening.

Via dit formulier kunt u het jaarverslag aanvragen over het jaar 2020 met betrekking tot klachten over de gemeente Zevenaar.

Nationale Ombudsman

Niet eens met uw besluit over uw klacht

 • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.