Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Klacht over behandeling gemeente

Goed om te weten

Voorwaarden

 • U moet uw klacht in het Nederlands schrijven.
 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.

Klacht indienen online

U kunt online een klacht indienen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Klacht indienen per post

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.
 • Waarover u een klacht indient.
 • Uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Zevenaar
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.

Proces

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • Een klachtenbehandelaar van een afdeling die niet betrokken is bij uw klacht behandelt uw klacht.
 • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek of eventueel een hoorzitting.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Nationale Ombudsman

Niet eens met uw besluit over uw klacht

 • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken.