Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke partijen de kandidatenlijsten inleveren. Op deze lijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing.

Goed om te weten

De kandidatenlijst maakt u aan met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). In deze software worden de gegevens van de politieke partijen en de deelnemende kandidaten verwerkt. Alle documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u via OSV aanmaken.

Heeft u vragen over de benodigde documenten, het gebruik van OSV of de voorwaarden? Neem dan contact op met team verkiezingen van de gemeente Zevenaar.

In een openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 4 februari wordt de geldigheid van de kandidatenlijsten beoordeeld. Ook worden de lijsten dan genummerd. U kunt deze zitting digitaal bijwonen. Informatie hierover volgt.