Jutters gezocht! Help mee zwerfafval opruimen en ontvang een vergoeding.

6 maart 2019
Als gemeente zijn we trots op onze ligging langs de rivieren en de prachtige natuur in de uiterwaarden. Maar we maken ons ook zorgen over het vele zwerfafval dat in de rivieren aanwezig is en voor vervuiling op zee zorgt. Dit jaar sluit de gemeente Zevenaar opnieuw aan bij het project ‘Schone Rivieren’, een initiatief van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Vrijwilligers ruimen zwerfafval op in de uiterwaarden. Zo voorkomen we dat er afval via de rivieren naar zee drijft en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de Plastic Soup.

Hiervoor gaan we samen aan de slag, en zoeken we groepen jutters! In onze gemeente zijn de uiterwaarden langs de Rijn en Pannerdensch Kanaal in 8 tracés ingedeeld. Dit jaar starten wij ook met opruimacties op 6 tracés langs de IJssel in de omgeving van Giesbeek. Voor ieder tracé zoeken wij een groep vrijwilligers (van verenigingen) die op de zaterdag 13 april en 26 oktober 2019 meedoen aan een educatie- en opruimprogramma in de uiterwaarden. Als vergoeding voor deelname ontvangen deze groepen per opruimactie €175,-.

Groepen die zich willen aanmelden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 

  • Bestaand uit inwoners van de gemeente Zevenaar;
  • Minimaal 10 deelnemers per groep, maximaal 25;
  • Leeftijd deelnemers is minimaal 8 jaar.


Selectie van de groepen zal plaatsvinden op basis van de bovenstaande criteria en op volgorde van aanmelding. Geef je groep uiterlijk voor 25 maart 2019 op door een e-mail te sturen aan projectleider Xavier Maurer: x.maurer@zevenaar.nl. Meer info over het project is ook te vinden op de website www.schonerivieren.org.


De startbijeenkomst voor deelnemers is op dinsdag 2 april 2019 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Zevenaar. Deelnemers ontvangen meer informatie over de selectie en de invulling van het programma vóór aanvang van deze informatiebijeenkomst.