Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

JIB en gemeente Zevenaar zaaien bloemen voor een zoemende toekomst

22 april 2021
Op nationale zaaidag, donderdag 22 april geeft Jongeren In Beweging (JIB) wethouder Carla Koers 1 kilo bloemenmengsel. De wethouder zorgde ervoor dat de bloemen direct ingezaaid werden bij De Breuly-Panovenpark in Zevenaar.

JIB schrijft daarover het volgende: ‘Met de coronacrisis in gedachten maar ook omdat meer dan 70% van het voedsel dat er dagelijks op ons eigen bord ligt bestuiving nodig heeft door insecten waaronder bijen. Deze bestuivers zijn afhankelijk van stuifmeel en nectar om hun belangrijke werk te kunnen doen. Variatie in voedsel voor insecten is daarbij van belang. Zij hopen dat gemeente Zevenaar zich door onze gift nog meer gaat inzetten voor een groen(er) beleid.

Wat de nationale zaaidag van 2021 nog bijzonderder maakt zijn de omstandigheden waarin wij nu (nog steeds) leven. Wij geloven dat de coronacrisis fundamentele veranderingen in ons denken en doen heeft gebracht en heeft ons laten beseffen dat investeren in de natuur de moeite waard is. De natuur is immers onze toevlucht geworden tijdens de lockdown. JIB begrijpt dat mensen deze coronatijd niet de grootste zorgen hebben om de klimaatcrisis maar we herinneren nog wel allemaal dat enkele weken na de eerste lockdown (begonnen op 13 maart 2020), dat de NO2 concentraties van Milaan beter waren, dat er weer vissen zwommen in de kanalen van Venetië en dat Nederlandse zangvogels op grotere afstanden konden communiceren.

Iedereen ervaart wel enige vorm van mentale vermoeidheid en de behoefte aan natuur is na een lange thuiswerkdag gestegen. Het positieve effect van natuur op de gezondheid van de mens is waarom wij nog meer achter de nationale zaaidag staan. Wij geloven dat MEER natuur niet alleen prachtig is om te beleven maar ook goed is voor de mens, dier en planeet.’

Biodiversiteit is onderdeel van groenbeleid in Zevenaar

Wethouder Carla Koers nam het bloemenmengsel graag in ontvangst. Zij zorgde ervoor dat de zaden gelijk geplant konden worden in het Panovenpark bij De Breuly in Zevenaar. In de nazomer komt op deze plek ook een bijenkast. Een ontzettend mooi initiatief van JIB, vindt de wethouder. ‘Dit past heel goed in ons beleid, waar biodiversiteit steeds meer onze aandacht heeft.’ In projecten waarin de openbare ruimte wordt opgeknapt worden in de plannen borders met vaste planten gerealiseerd, bijvoorbeeld in Zonnemaat, Giesbeek en straks Angerlo. De gemeente is ook bezig met een meerjarenplan voor het onderhoud van de openbare ruimte, biodiversiteit maakt deel uit van dit plan.

Deze zomer insecten tellen

De vrienden van de Breuly waren bij het moment aanwezig om te helpen met het inzaaien van het bloemenmengsel. In het voorjaar van 2020 zaaiden zij al een bloemenbed bij de Breuly als proef om te kijken of het lukt om daadwerkelijk meer insecten aan te trekken. Het was een succes. Nu zijn er vijf zaaibedden klaargemaakt in het Panovenpark bij de Breuly. Wethouder Carla Koers, Britte en Boaz van JIB en de vrienden van de Breuly spraken af in deze zomer terug te komen om de bloemen te bewonderen en om insecten te gaan tellen.