Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Jeugdlintje Zevenaar

Het jeugdlintje is een jaarlijkse onderscheiding voor jonge Zevenaarse inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander, of helpen Zevenaar mooier te maken.

Aanmelding Jeugdlintje

Ieder jaar worden in Nederland Koninklijke onderscheidingen, zogeheten ‘lintjes’, uitgereikt aan mensen die minimaal 15 jaar iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Kinderen krijgen daarom nooit zo'n lintje, terwijl ze natuurlijk wel bijzondere dingen doen.

Reden voor de kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar, Jasmijn Braam, om in 2021 het jeugdlintje in het leven te roepen. Zodat ook jongeren die iets bijzonders hebben gedaan, jaarlijks in het zonnetje worden gezet. Ieder jaar reikt de kinderburgemeester samen met de burgemeester, afhankelijk van het aantal genomineerden en de bijzonderheid, maximaal 5 lintjes uit. De gemeente wil met deze onderscheiding de Zevenaarse jeugd stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor een ander of voor de stad of een dorp.

Het jeugdlintje is voor jonge Zevenaarse inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander, of helpen Zevenaar mooier te maken doordat zij iets bijzonders hebben gedaan. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een ‘heldendaad’, een bijzondere prestatie, vrijwilligerswerk, een bijzonder initiatief of geld hebben ingezameld voor een goed doel.

Via het formulier nomineert u een jongere (t/m 17 jaar) voor een Zevenaars jeugdlintje.

Reglement

Wie komen in aanmerking?

Iedereen mag een jongere voordragen voor een jeugdlintje via het formulier. Inzendingen kunnen worden ingediend tot eind maart. Voorwaarden zijn dat de genomineerde:

  • iets bijzonders heeft gedaan. Dit kan van alles zijn: een ‘heldendaad’ hebben verricht, een bijzondere prestatie hebben verricht, vrijwilligerswerk hebben gedaan, een bijzonder initiatief hebben genomen, geld hebben ingezameld voor een goed doel, etc.;
  • niet weet dat hij/zij wordt voorgedragen;
  • niet ouder is dan 17 jaar;
  • in de gemeente Zevenaar woont.

Selectie

Een jury bestaande uit de burgemeester, de kinderburgemeester en een raadslid, beoordeelt de inzendingen en reikt de jeugdlintjes eind april uit. Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury in ieder geval op:

  • de bijzonderheid van de prestatie;
  • de voorbeeldfunctie voor andere kinderen en jongeren.
Planning
Voordrachten voor een jeugdlintje kunnen worden ingediend tot en met 31 maart. Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk een voordracht in te dienen. 31 maart
De jury beoordeelt inzendingen. Medio april
De inzenders van een voordracht ontvangen bericht over de beoordeling. Medio april
Als een genomineerde een lintje krijgt, wordt contact gezocht met de inzender om hierover nadere afspraken te maken. Medio april
Uitreiking lintje Eind april