Landschap met water en bomen

Integrale controle bedrijventerrein Herwen en Spijk

12 oktober 2022
Inwonersnieuws

Op woensdag 12 oktober 2022 hebben medewerkers van de politie, omgevingsdienst regio Arnhem en gemeente Zevenaar een gezamenlijke controle gehouden op het bedrijventerrein in Herwen en op een gedeelte van het bedrijventerrein in Spijk.

De bedrijven werden gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wetten en regels die voor hun branche gelden. De controle was vooral preventief bedoeld. De bedrijven hebben informatie gekregen over de risico’s van ondermijnende criminaliteit.

Veel bedrijven hebben leegstaande schuren, loodsen of gebouwen die zij (willen) verhuren. Hoe voorkomen zij dat ze verhuren aan criminelen die illegale activiteiten in hun pand uitvoeren? En hoe kunnen ze verdachte situaties het beste melden? ‘Door de ondernemers te wijzen op de risico’s hopen we illegale activiteiten te voorkomen. Zo houden we samen onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk’ aldus burgemeester Lucien van Riswijk.

Resultaten

In totaal zijn zo’n 10 bedrijven in Herwen en Spijk bezocht. Tijdens de controle zijn een aantal handhavingszaken aangetroffen, onder andere illegale bewoning. Deze zaken worden verder onderzocht. De controle was nuttig. De partijen kregen de kans om samen te werken en hebben weer meer zicht gekregen op wat er speelt op de bedrijventerreinen in onze gemeente.

Meld Misdaad Anoniem

Bent u op een bedrijventerrein en ziet u iets vreemds? Meld het dan bij de politie, 0900-8844 of via www.meldmisdaadanoniem.nl