Inloopavond op 10 maart met als thema: ‘Zevenaar gaat voor duurzame energieopwekking'

14 februari 2020
Op dinsdagavond 10 maart organiseert de gemeente Zevenaar van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond in de Griethse Poort (Oude Doesburgseweg 24, Zevenaar). Deze avond heeft als thema ‘Zevenaar gaat voor duurzame energieopwekking’. Tijdens de inloopavond kunt u, in gesprek met medewerkers van de gemeente, aangeven wat u van het ‘toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking’ vindt.

Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

Zonne- en windenergie zijn op dit moment de best bewezen technieken van duurzame energie die beschikbaar zijn. Op 11 februari heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ‘toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking’. Het kader is nu vrijgegeven voor reacties tot en met 10 maart. In het kader staat beschreven in welke gebieden en onder welke voorwaarden in onze gemeente duurzame energieprojecten kunnen worden toegestaan. Met het kader kunnen verzoeken voor plaatsing van windturbines en zonneparken worden beoordeeld.

Zevenaar energieneutraal in 2040

Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs. In dit klimaatakkoord is o.a. vastgelegd dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet worden verminderd. Zevenaar heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te kunnen realiseren, is het van belang om vormen van duurzame energievoorzieningen mogelijk te maken. Duurzame energie is één van de thema’s die aan bod komt in de Omgevingsvisie. In deze visie legt de gemeente vast hoe we willen dat Zevenaar er in de toekomst uit ziet. Andere thema’s die in de Omgevingsvisie aan bod komen zijn o.a. wonen, werken, recreatie en gezondheid. Onderwerpen die iedereen in onze gemeente raken, jong en oud, nu en in de toekomst.

Praat en denk mee!

Tijdens een participatieavond op 30 oktober 2019 is de gemeente Zevenaar in gesprek gegaan met inwoners, initiatiefnemers en belangen – en maatschappelijke organisaties over duurzaamheid en meer specifiek de wensen die bestaan m.b.t. zonne- en windenergie. De informatie die is opgehaald is verwerkt in het ‘toets- en afwegingskader’. Als gemeente horen wij graag wat u van het kader vindt. Reageren kan op twee manieren:

  • op dinsdag 10 maart tijdens de inloopavond. Loop binnen op een moment waarop het voor u uitkomt en ga in gesprek met medewerkers van de gemeente;
  • door een mail te sturen naar omgevingswet@zevenaar.nl. Reageren kan tot 10 maart.

Alle reacties gaan mee in de verdere besluitvorming richting college en raad.

Downloads

pdf Verslag participatieavond 30 oktober 2019 (PDF, 6.16 MB) pdf Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (PDF, 2.73 MB)