Informatieavond over Rijnstrangen

29 november 2018
Onlangs verschenen in een aantal berichten in de media over het gebied Rijnstrangen dat opnieuw in aanmerking zou komen als tijdelijke opvang van water bij hoge waterstanden in de Rijn. Omdat we ons kunnen voorstellen dat u hierover vragen heeft, organiseren we een informatiebijeenkomst op woensdag 12 december.

Eventuele plannen over de inzet van Rijnstrangen als retentiegebied, komen voort uit het regionale Deltaprogramma Rijn. Vanuit dit programma werken overheden zoals Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland en het Waterschap met andere betrokken partijen samen aan een veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk rivierengebied. Medewerkers van Deltaprogramma Rijn vertellen tijdens de informatiebijeenkomst over hoe Rijnstrangen als één van de opties wordt meegenomen in de voorbereiding van plannen voor de toekomst van het rivierengebied.

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis en Sporthal de Cluse (Martinusweg 29 6914 AL) te Herwen. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 20.00 uur start de bijeenkomst, deze duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Om een inschatting te maken van het aantal deelnemers aan de informatiebijeenkomst vragen we u om zich aan te melden door voor maandag 10 december een e-mail met uw naam te sturen naar c.assinck@zevenaar.nl.

Programma

19.30 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: start bijeenkomst, openingswoord
20.05 uur: wethouder Hans Winters over rol van de gemeente
20.10 uur: presentatie Bert Voortman, namens Deltaprogramma Rijn
20.30 uur: pauze
20.45 uur: ruimte voor vragen aan partijen
22.00 uur: einde