Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Hieronder leest u informatie over binnenactiviteiten van verenigingen (niet zijnde sport en bewegen) en buurt- en dorpshuizen.

Verenigingen (niet zijnde sport en bewegen)

Activiteiten in eigen verenigingsverband zijn toegestaan, hiervoor geldt het verbod om binnen met meer dan 4 personen ouder dan 12 jaar samen te komen niet.
Toeschouwers zijn toegestaan. Kantines blijven gesloten.

Alle algemene richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. Als er een brancheprotocol is, moet ook dat in acht worden genomen:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts.
  • Ook binnen moet u 1,5 meter afstand houden. De omvang van ruimtes in accommodaties bepalen dus hoeveel mensen naar binnen kunnen. Het maximum aantal toegestane personen per ruimte is 30.
  • U meldt zich voorafgaand aan de activiteit bij de beheerder van de accommodatie. De beheerder van de accommodatie waar u gebruik van maakt bepaalt of u daadwerkelijk toegang krijgt. Heeft u als vereniging een eigen accommodatie? dan bent u er als bestuur zelf verantwoordelijk voor dat alle algemene richtlijnen van het RIVM en het brancheprotocol worden nageleefd.
  • Koren: er geldt een dringend advies om niet in groepsverband te zingen.
  • Muziekverenigingen: blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Voor verdere specifieke richtlijnen voor muziekverenigingen verwijzen wij naar de website van de KNMO.

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen.
Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Verenigingen dienen in de eerste plaats zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Leden worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact met ons op.

Ondersteuning

Wij ondersteunen verenigingen die door het coronavirus in financiële problemen komen. U kunt subsidie aanvragen door middel van onderstaand aanvraagformulier.

pdf Aanvraag subsidie voor verenigingen t.b.v. ondersteuning bij gevolgen beperkende maatregelen vanwege COVID-19 (PDF, 1.18 MB)

Dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen mogen maximaal 30 mensen per ruimte ontvangen, mits:

  1. Er voorafgaand wordt gecontroleerd op verkoudheids- of koortsklachten.
  2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar.
  3. Mensen zich van tevoren aanmelden óf in dezelfde vaste groep komen.
  4. De horeca (bar) gesloten blijft. Catering in zalen is niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor Besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen. Zij mogen zelf eten/drinken meenemen.
  5. Uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten.

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen.
Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Als bestuur dient u zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Bezoekers worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact met ons op.