Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Hieronder leest u informatie over binnenactiviteiten van verenigingen (niet zijnde sport en bewegen) en buurt- en dorpshuizen.

Goed om te weten

 • Vanaf 25 september 2021 is 1.5 meter afstand houden niet langer verplicht, wel een dringend advies.
 • Goede ventilatie van gebouwen blijft ook na 25 september 2021 aangeraden.
 • Voor de reguliere (verenigings)activiteiten zijn er geen beperkingen.
 • Voor incidentele (verenigings)activiteiten, zoals evenementen, geldt het volgende:
 • Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. 
 • Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. 
 • Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. 
 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.
 • Voor de bars en kantines in verenigingsgebouwen en dorpshuizen gelden de regels van de horeca. 
 • Een coronatoegangsbewijs is niet nodig bij het afhalen van eten en drankjes, voor nuttigen buiten het afgescheiden horeca gedeelte.
 • Een coronatoegangsbewijs is wel nodig voor het zittend nuttigen van eten en drankjes in het afgescheiden horeca gedeelte.
 • Wordt het afgescheiden horecagedeelte tegelijkertijd gebruikt voor andere (verenigings)activiteiten, dan is een coronatoegangsbewijs wel nodig.

Handhaving

Verenigingen dienen in de eerste plaats zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Leden worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften moeten we als gemeente handhavend optreden. 

Ondersteuning

Wij ondersteunen verenigingen die door het coronavirus in financiële problemen komen. U kunt mogelijk subsidie aanvragen. Neem bij vragen contact op met ons via (0316) 595 111.