Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Binnenactiviteiten van verenigingen (niet zijnde sport en bewegen) zijn weer toegestaan. Buurt- en dorpshuizen mogen vanaf 1 juli open voor maximaal 100 personen.

Verenigingen (niet zijnde sport en bewegen)

Voor wat betreft binnenactiviteiten, gelden de volgende afspraken:

 • Activiteiten in verenigingsverband binnen zijn weer toegestaan vanaf 1 juni 2020.
 • Hierbij moeten alle algemene richtlijnen van het RIVM én het brancheprotocol in acht worden genomen, zoals:
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts.
  • Ook binnen moet u 1,5 meter afstand houden. De omvang van ruimtes in accommodaties bepalen dus hoeveel mensen naar binnen kunnen. Tot 1 juli geldt het maximum van 30 personen. Na 1 juli een maximum van 100 personen.
  • U moet zich vooraf bij de beheerder van de accommodatie melden.
 • De beheerder van de accommodatie waar u gebruik van maakt bepaalt of u daadwerkelijk toegang krijgt. Heeft u als vereniging een eigen accommodatie? Dan bent u er als bestuur zelf verantwoordelijk voor dat alle algemene richtlijnen van het RIVM en het brancheprotocol worden nageleefd.
 • Voor specifieke richtlijnen voor muziekverenigingen verwijzen wij graag naar de website van de KNMO.

Accommodaties

Niet alle accommodaties mogen open. Dit is niet altijd aan ons als gemeente, omdat niet alle gebouwen ons eigendom zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met de beheerder voor meer informatie.

Voor buitenactiviteiten gelden de richtlijnen sport, zoals op onze website vermeld.

Handhaving

Het is de bedoeling dat u zelf toezicht houdt op het naleven van de regels. Leden worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels.

Dorpshuizen

Voor buurthuizen en ontmoetingscentra gelden dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent dat vanaf 1 juli ook buurt- en dorpshuizen maximaal 100 mensen mogen ontvangen én de horeca open mag mits:

 1. Er voorafgaand wordt gecontroleerd op verkoudheids- of koortsklachten.
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar.
 3. Mensen zich van tevoren aanmelden óf in dezelfde vaste groep komen.

Voor de horeca in dorpshuizen gelden dezelfde regels als voor de reguliere horeca. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Wanneer ruimten ter beschikking worden gesteld aan verschillende verenigingen, dienen de verenigingen zorg te dragen dat de algemene richtlijnen van het RIVM en het brancheprotocol worden nageleefd. Het dorpshuis dient hier op te wijzen en toezicht op te houden.

Provinciale steun

Zevenaar is in gesprek met de provincie over mogelijkheden ondersteuning van onze voorzieningen. Wij brengen daarbij ook de dorpshuizen onder de aandacht. Wij hebben helaas nog geen toezegging, maar houden u op de hoogte.