Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Hieronder leest u informatie over binnenactiviteiten van verenigingen (niet zijnde sport en bewegen) en buurt- en dorpshuizen.

Verenigingen (niet zijnde sport en bewegen)

 • Vanaf 5 juni zijn publiek toegankelijke locaties zoals verenigingen weer open.
 • Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Bars mogen gebruikt worden om drankjes te schenken, op basis van alleen afhalen. Belangrijk is om clustering bij de bar te voorkomen. Neem het drankje mee naar een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand. Bekijk hier de regels van de horeca.

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen.
Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Verenigingen dienen in de eerste plaats zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Leden worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact met ons op.

Ondersteuning

Wij ondersteunen verenigingen die door het coronavirus in financiële problemen komen. U kunt  subsidie aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Neem bij vragen contact op met ons via (0316) 595 111.

pdf Aanvraag subsidie voor verenigingen t.b.v. ondersteuning bij gevolgen beperkende maatregelen vanwege COVID-19 (PDF, 1.18 MB)

Dorpshuizen

 • Vanaf 5 juni zijn publiek buurt- en dorpshuizen weer open.
 • Op plekken met vaste zitplaatsen gaat de maximale groepsgrootte naar vijftig personen per ruimte. Dit geldt voor dorps- en buurthuizen, cafés, restaurants en terrassen. Reserveren is verplicht.
 • Mondkapjes blijven in publiek toegankelijke binnenruimten verplicht.
 • Voor uitvaarten wordt een uitzondering gemaakt. Daar zijn maximaal 100 mensen welkom.
 • Bars mogen gebruikt worden om drankjes te schenken, op basis van alleen afhalen. Belangrijk is om clustering bij de bar te voorkomen. Neem het drankje mee naar een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand. Bekijk hier de regels van de horeca.

Er geldt een uitzondering voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen, mits:

 1. Er voorafgaand wordt gecontroleerd op verkoudheids- of koortsklachten.
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar.

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen. Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Als bestuur dient u zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Bezoekers worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact op met ons via (0316) 595 111.