Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Hieronder leest u informatie over binnenactiviteiten van verenigingen (niet zijnde sport en bewegen) en buurt- en dorpshuizen.

Verenigingen (niet zijnde sport en bewegen)

  • Alle publiek toegankelijke locaties zoals verenigingen zijn tot 30 maart 2021 gesloten.
  • Evenementen zijn verboden.

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen.
Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Verenigingen dienen in de eerste plaats zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Leden worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact met ons op.

Ondersteuning

Wij ondersteunen verenigingen die door het coronavirus in financiële problemen komen. U kunt  subsidie aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Neem bij vragen contact op met ons via (0316) 595 111.

pdf Aanvraag subsidie voor verenigingen t.b.v. ondersteuning bij gevolgen beperkende maatregelen vanwege COVID-19 (PDF, 1.18 MB)

Dorpshuizen

  • Cultuur- en dorpshuizen zijn tot 30 maart 2021 gesloten.

Er geldt een uitzondering voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen, mits:

  1. Er voorafgaand wordt gecontroleerd op verkoudheids- of koortsklachten.
  2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar.
  3. De horeca (bar) gesloten blijft. Catering in zalen is niet toegestaan. Bij de besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen mag u zelf eten/drinken meebrengen

Mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in een publieke ruimte een niet-medisch mondkapje te dragen. Over het algemeen: iemand die loopt, draagt het mondkapje en wie stilzit op een vaste plek, mag het afnemen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Het mondkapje kan dus af tijdens de les of activiteit, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft.

Handhaving

Als bestuur dient u zelf toezicht te houden op het naleven van de regels. Bezoekers worden door het bestuur of vrijwillig kader aangesproken wanneer zij de regels niet naleven. Wij vertrouwen er op dat onze inwoners zich houden aan de afspraken en regels, maar wij controleren ook. Bij het niet naleven van de voorschriften volgt direct een officiële waarschuwing.

Neem bij vragen contact op met ons via (0316) 595 111.