Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor ouders en verzorgers

Er zijn nieuwe landelijke maatregelen voor onderwijs en kinderopvang. U leest ze hier:

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs

  • De basisscholen zijn open.
  • Het voortgezet onderwijs is open. Scholieren op middelbare scholen krijgen vooral les op afstand. Zij zijn minimaal 1 dag in de week op school.
  • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn voor een deel open. Mbo-studenten krijgen vooral les op afstand. Zij gaan 1 dag in de week naar school.
  • Het hoger onderwijs is voor een deel open. studenten op hogescholen en universiteiten krijgen vooral les op afstand. Zij hebben ongeveer 1 dag in de week fysiek les.
  • Leerlingen en studenten mogen voor praktijklessen, examens en tentamens naar school, hogeschool of universiteit.
  • Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie mogen voor begeleiding wel naar school, hogeschool of universiteit.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

  • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
  • De buitenschoolse opvang (bso) is open.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Wij hebben contact met de scholen en kinderopvang over de maatregelen.

Hulp

Kinderen, jongeren en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen.

Wat kunt u als ouder doen om spanningen thuis te voorkomen?

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u betrouwbare opvoedinformatie met tips voor deze bijzondere periode. Kijk ook eens op www.opvoeden.nl.

Zijn de spanningen al opgelopen?

Zijn de tips onvoldoende en wilt u zelf iemand spreken dan kunt u met vragen terecht bij de vragenlijn van de Jeugdgezondheidszorg.

  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 0-4 jaar: 088-3556850 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: 088-3556000 van 9.00 -17.00 uur. U of uw kind kunt via deze lijn in contact gebracht worden met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind.

Is er meer nodig?

Mocht de inzet van jeugdhulp of noodopvang nodig zijn dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zevenaar.