Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor ouders en verzorgers

Er zijn nieuwe landelijke maatregelen voor onderwijs en kinderopvang. Deze gelden tot in ieder geval 9 februari 2021.

Onderwijs en kinderopvang

Er vindt geen onderwijs plaats op scholen.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • afstandsonderwijs
  • praktijkgerichte onderwijsactiviteiten
  • onderwijsactiviteiten voor leerlingen in het examenjaar en het houden van schoolexamens in het voorexamenjaar
  • het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor MBO, HBO en WO
  • onderwijs voor kwetsbare leerlingen en studenten
  • onderwijs voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben

Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn gesloten.

Er zijn een aantal uitzondeirngen:

  • er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
  • er is noodopvang voor kwetsbare kinderen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Wij hebben contact met de scholen en kinderopvang over de maatregelen.

Hulp

Kinderen, jongeren en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen.

Wat kunt u als ouder doen om spanningen thuis te voorkomen?

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u betrouwbare opvoedinformatie met tips voor deze bijzondere periode. Kijk ook eens op www.opvoeden.nl.

Zijn de spanningen al opgelopen?

Zijn de tips onvoldoende en wilt u zelf iemand spreken dan kunt u met vragen terecht bij de vragenlijn van de Jeugdgezondheidszorg.

  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 0-4 jaar: 088-3556850 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
  • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: 088-3556000 van 9.00 -17.00 uur. U of uw kind kunt via deze lijn in contact gebracht worden met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind.

Is er meer nodig?

Mocht de inzet van jeugdhulp of noodopvang nodig zijn dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zevenaar.