Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie voor ondernemers

Veel ondernemers zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u gebruik van kunt maken (zie tab ‘Overig’). De Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4) is aan te vragen via RSD de Liemers.

Ondernemers die vragen (of ideeën) hebben kunnen terecht bij het Liemers Ondernemersportaal.

Tozo 4

Sinds 1 april is de nieuwe verlenging van de Tozo-regeling ingegaan (Tozo 4). Tozo 3 is per 31 maart 2021 gestopt. De Tozo 4 regeling is van kracht tot 1 juli 2021. De criteria om in aanmerking te komen voor een Tozo 4 uitkering zijn niet gewijzigd ten opzichte van Tozo 3.

  • Elke ondernemer of ZZP’er die woonachtig is in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar kan een Tozo-4 aanvraag indienen.
  • Voor Tozo-4 geldt, net als bij Tozo-3, tot 1 juli 2021 alleen een partnertoets. Dat wil zeggen dat het inkomen van de partner meetelt bij het bepalen van het gezinsinkomen.
  • Meer info over de Tozo-regeling is te vinden op de website van RSD de Liemers.

Let op! Momenteel wordt er tegen betaling ondersteuning aangeboden bij het invullen van de Tozo-formulieren door bemiddelingsbureaus en tussenpersonen. Doe dit niet. Neem contact op met RSD de Liemers als u er niet uit komt.

Downloads​

pdf Nieuwsbrief voor ondernemers gemeente Zevenaar nr.5 (PDF, 14.73 MB) pdf Nieuwsbrief voor ondernemers gemeente Zevenaar nr.4 (PDF, 4.03 MB) pdf Nieuwsbrief voor ondernemers gemeente Zevenaar nr.3 (PDF, 5.25 MB) pdf Nieuwsbrief voor ondernemers gemeente Zevenaar nr.2 (PDF, 9.61 MB) pdf Nieuwsbrief voor ondernemers gemeente Zevenaar nr.1 (PDF, 4.3 MB) pdf Wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus (PDF, 723.83 KB)

Gemeentelijke belasting - toeristenbelasting

Gemeentelijke belasting

Noodlijdende bedrijven, verenigingen en instellingen die kunnen uitleggen dat zij door de uitbraak van corona  in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen digitaal uitstel van betaling aanvragen bij de invorderingsambtenaar. In overleg met de aanvrager zal dan de betaaltermijn(en) worden vastgesteld. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u.​

Toeristenbelasting gemeente Zevenaar​

Belastingjaar 2019​

De aanslag toeristenbelasting 2019 heeft u nog niet ontvangen. U heeft de toeristenbelasting 2019 al wél ontvangen van de toerist. U heeft inmiddels een aangiftebiljet ontvangen met het verzoek deze binnen een maand ingevuld te retourneren. Op basis van het ingevulde aangiftebiljet wordt de hoogte van de aanslag bepaald. Normaal gesproken ontvangt u de aanslag toeristenbelasting in de zomerperiode. Mogelijk stellen we het tijdstip van het opleggen van deze aanslag uit.

Belastingjaar 2020​

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden niet opgelegd. U ontvangt in 2021 meteen een definitieve aanslag. Hierdoor hoeft u de toeristenbelasting niet voor te schieten. We hopen u hiermee op dit moment wat financiële ruimte te bieden.​

Overig

Alle regelingen Rijksoverheid

Op de site van de Rijksoverheid zijn alle regelingen op een rijtje gezet. U ziet hier ook waar de desbetreffende regeling aangevraagd kan worden.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf maandag 6 april kunnen werkgevers gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Deze noodmaatregel is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen en komt in de plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

Subsidies provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft diverse subsidieregelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Poster maatregelen magazijnen en distributiecentra

Evofenedex stelt samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid een poster beschikbaar met de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in magazijnen en distributiecentra. Op de poster staan de tien belangrijkste maatregelen die ondernemers en hun werknemers in acht moeten nemen om veilig en gezond te kunnen blijven werken en verspreiding van het virus op de werkvloer te voorkomen.