Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie over sporten

Vanaf 5 juni is er weer meer mogelijk op gebied van sport door de versoepelingen. Er gelden nog wel een aantal voorwaarden.

Landelijke wijzigingen sport

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines zijn open.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zitcapaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Gemeente Zevenaar

De gemeente heeft contact met verenigingen in Zevenaar over de wijzigingen in de corona-aanpak met betrekking tot sporten en de gevolgen daarvan voor sportverenigingen.

Zevenaar volgt de landelijke richtlijnen m.b.t. het coronavirus en sport. 

Protocol ‘Verantwoord Sporten’

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ geeft richting aan een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten. In het protocol staan daarnaast algemene  veiligheids- en hygiëne voorschriften.

Vragen?

Stuur een e-mail naar sportencorona@zevenaar.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u op de pagina ‘Coronavirus en sport’ ook meer informatie.

Overig

Posters, flyers en signing

Ten behoeve van het openstellen van de sportaccommodaties heeft NOC*NSF met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Accommodaties kunnen zo snel en gemakkelijk ‘coronaproof’ worden gemaakt. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

TASO-regeling voor amateursportorganisaties

De Rijksoverheid stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen schade hebben geleden, tegemoet te komen. Samengevat komt deze zogeheten TASO-regeling op het volgende neer:

 • De Minister voor Medische Zorg verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen.
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.
 • De minister keurt de aanvraag af als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.