Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie over sporten

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er nieuwe maatregelen voor sport.

Landelijke wijzigingen sport

In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness etc zijn gesloten.
  • Volwassen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten.
  • Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.
  • Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.

Gemeente Zevenaar

De gemeente heeft contact met verenigingen in Zevenaar over de wijzigingen in de corona-aanpak met betrekking tot sporten en de gevolgen daarvan voor sportverenigingen.

Zevenaar volgt de landelijke richtlijnen m.b.t. het coronavirus en sport. 

Protocol ‘Verantwoord Sporten’

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ geeft richting aan een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten. In het protocol staan daarnaast algemene  veiligheids- en hygiëne voorschriften.

Vragen?

Stuur een e-mail naar sportencorona@zevenaar.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u op de pagina ‘Coronavirus en sport’ ook meer informatie.

 

Overig

Posters, flyers en signing

Ten behoeve van het openstellen van de sportaccommodaties heeft NOC*NSF met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Accommodaties kunnen zo snel en gemakkelijk ‘coronaproof’ worden gemaakt. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

TASO-regeling voor amateursportorganisaties

De Rijksoverheid stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen schade hebben geleden, tegemoet te komen. Samengevat komt deze zogeheten TASO-regeling op het volgende neer:

  • De Minister voor Medische Zorg verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen.
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.
  • De minister keurt de aanvraag af als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.