Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie over sporten

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er nieuwe maatregelen voor sport.

Landelijke wijzigingen sport

In het kort de spelregels voor het sporten:

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer). Behalve op plekken zoals sportclubs of sportterreinen, waar andere regels gelden.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.(exclusief trainer).
 • Alle binnensportlocaties zoals sportscholen, sauna’s, wellness etc zijn gesloten.
 • Sinds 16 maart zijn zwembaden geopend voor het geven van zwemlessen aan kinderen tot en met 12 jaar die zwemles volgen voor hun A,B of C diploma.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Gemeente Zevenaar

De gemeente heeft contact met verenigingen in Zevenaar over de wijzigingen in de corona-aanpak met betrekking tot sporten en de gevolgen daarvan voor sportverenigingen.

Zevenaar volgt de landelijke richtlijnen m.b.t. het coronavirus en sport. 

Protocol ‘Verantwoord Sporten’

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ geeft richting aan een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten. In het protocol staan daarnaast algemene  veiligheids- en hygiëne voorschriften.

Vragen?

Stuur een e-mail naar sportencorona@zevenaar.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u op de pagina ‘Coronavirus en sport’ ook meer informatie.

Overig

Posters, flyers en signing

Ten behoeve van het openstellen van de sportaccommodaties heeft NOC*NSF met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Accommodaties kunnen zo snel en gemakkelijk ‘coronaproof’ worden gemaakt. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

TASO-regeling voor amateursportorganisaties

De Rijksoverheid stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen schade hebben geleden, tegemoet te komen. Samengevat komt deze zogeheten TASO-regeling op het volgende neer:

 • De Minister voor Medische Zorg verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen.
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.
 • De minister keurt de aanvraag af als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.