Tot en met 6 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Informatie over kinderopvang

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet op zondag 15 maart het besluit genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april a.s. te sluiten.

Het primair onderwijs en de kinderopvang in de gemeente Zevenaar hebben aangegeven zich maatschappelijk verantwoord te voelen voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Om die reden kunnen sommige ouders of verzorgers de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Aanpak gemeente Zevenaar

In de week van 16 tot en met 20 maart 2020 blijven alle primair onderwijsinstellingen waar opvang nodig is, kinderopvang en gastouderbureaus open voor kinderen van ouders waarvan tenminste één ouder werkt in een van de vitale beroepen. Let wel: het gaat om  noodopvang, dus als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als het kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de opvang.

Vanaf 20 maart wordt iedere vrijdag door de besturen van onderwijs en opvang in samenspraak met scholen en kinderopvanglocaties bepaald welke locaties in de daaropvolgende week geopend zullen zijn. Een lijst van locaties die in de volgende week geopend zijn,  wordt gepubliceerd op deze pagina. De scholen en kinderopvangorganisaties  verspreiden deze gegevens ook onder ouders/verzorgers. Voor gastouders geldt dat zij zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte kinderen. Bij knelpunten kunnen zij zich melden via mail bij onderwijsenopvang@zevenaar.nl.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via (0316) 595 111 of mail naar onderwijsenopvang@zevenaar.nl. Als u nog geen klant van een kinderopvangorganisatie bent en opvang nodig heeft, kunt u ook gebruik maken van hetzelfde mailadres en telefoonnummer.

Tot slot

Het belangrijkste uitgangspunt in deze aanpak is dat zowel het onderwijs als de kinderopvang zo veel en zo lang als mogelijk open blijft voor de opvang van kinderen van ouders of verzorgers met cruciale beroepen in onze maatschappij. We zullen dit samen moeten doen, met ouders, met scholen, met kinderopvangcentra.

Kinderopvanglocaties gemeente Zevenaar

Lijst locaties, maandag 23 maart 2020

Lijst van geopende locaties kinderopvang
KDV Open Gesloten
Villa Pip allemaal geen
ELMO kinderopvang KDV Zuiderlaan, BSO Martinusweg, beiden te Zevenaar KDV Herwen, KDV Martinusweg (Zevenaar), KDV Lentemorgen (Zevenaar)
Zonnekinderen allemaal geen
HumanKind KDV Toverhoed (Zevenaar), POV Tovertuin (Zevenaar), BSO Toverwereld (Zevenaar) KDV De Bereboot Tolkamer), POV De Speelboot (Tolkamer), BSO De Overlaat Tolkamer, KDV De Maatjes (Zevenaar) BSO de Kleine Robbe (Zevenaar) KDV Lollyfant (Zevenaar), BSO Natuurlijk (Zevenaar), KDV De Kleine Burcht (Babberich), BSO Kasteel (Babberich), POV Zonnemaat (Zevenaar), POV Het Pannetje (Pannerden), KDV De Vuurvliegjes (Giesbeek, BSO DeVerrekijker (Giesbeek), kinderen locatie Giesbeek worden opgevangen in Westervoort
De Boefies allemaal  
Clematis allemaal geen
Lijst van geopende locaties onderwijs
Naam Open Gesloten
Liemers Novum allemaal geen
De Overlaat allemaal geen
Paulusschool allemaal geen
Schilderspoort allemaal geen