Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie over evenementen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over samenkomsten en evenementen.

Noodverordening

De gemeente Zevenaar maakt onderdeel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Er is een noodverordening van kracht. Ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, kunnen met de verordening de genomen maatregelen van het kabinet handhaven.