Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Informatie over evenementen

Er gelden in bepaalde situaties nog beperkingen rondom het organiseren van evenementen. Neem bij vragen contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving via (0316) 595 111.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u actuele informatie over samenkomsten en evenementen.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op 1 december 2020 om 00.00 uur is de noodverordening van 18 november ingetrokken. Op dat moment is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden.