Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Informatie over evenementen

Evenementen vormen een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Vergunningsplichtige evenementen zijn verboden tot 1 september 2020.

Een overzicht van de maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina zijn ook veelgestelde vragen en antwoorden te lezen over samenkomsten en evenementen.

Noodverordening

De gemeente Zevenaar maakt onderdeel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Er is een noodverordening van kracht. Ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, kunnen met de verordening de genomen maatregelen van het kabinet handhaven.