Tot en met 6 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Informatie over evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Ook voor minder dan 100 personen. Een overzicht van de aanscherpte maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina zijn ook veelgestelde vragen en antwoorden te lezen over het nieuwe pakket maatregelen.

Noodverordening

De gemeente Zevenaar maakt onderdeel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Er is een nieuwe noodverordening van kracht vanaf 27 maart 2020. Ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, kunnen met de verordening de genomen maatregelen van het kabinet handhaven.