Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Iemand anders laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen op 14, 15 of 16 maart dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Met de stempas

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u dat iemand anders voor u stemt? Dat kan, vul hiervoor de achterzijde van uw stempas in.

Let op, de persoon die u machtigt om voor u te stemmen:

  • Heeft zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • Mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
  • Stemt zelf op hetzelfde moment.
  • Laat een kopie van uw identiteitsbewijs zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Met een volmacht

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u al voor ontvangst van de stempas regelen dat een andere kiezer voor u stemt? Met onderstaand formulier vraagt u de volmacht aan.

pdf Formulier stemmen bij volmacht (PDF, 70.55 KB)

Vult u dit formulier in? Dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt. Stuur dit formulier op naar Postbus 10, 6900 AA Zevenaar of geef het af bij de balie van de gemeente Zevenaar in de Turmac Cultuurfabriek.

Let op:

  • Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2021 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.
  • De gemachtigde moet iemand in de gemeente Zevenaar zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen.
  • De gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen.
  • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
  • Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.