Landschap met water en bomen

Hulp bij hoge energienota voor mensen met laag inkomen

25 juli 2022
Inwonersnieuws

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Dit is een éénmalige bijdrage van € 800,00 voor uw energiekosten. Een deel van de inwoners krijgt de energietoeslag automatisch. De inwoners die niet bij ons bekend zijn kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. U kunt een aanvraag indienen tot 31 december 2022. Onlangs kondigde het kabinet aan dat de energietoeslag met € 500,00 wordt verhoogd. Wij betalen deze extra energietoeslag van € 500,00 half oktober automatisch uit aan inwoners die al een toeslag hebben ontvangen. Inwoners die nog geen toeslag hebben aangevraagd kunnen half oktober een energietoeslag van € 1300,00 aanvragen.

Voor wie?

Had u drie maanden voordat u de aanvraag deed een inkomen van 120% van de bijstandsnorm, of minder? Dan krijgt u de toeslag. We tellen uw vermogen (spaargeld, enzovoort) bij de beoordeling van de aanvraag niet mee. We geven de toeslag per huishouden.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.256,08 € 1.397,27
Samenwonend/getrouwd € 1.794,40 € 1.892,81

* Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.

Voor wie niet?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting woont;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering; of
  • bent ingeschreven als inwoner met enkel een briefadres.

Automatische toekenning

Inwoners die op 1 januari 2022 een uitkering van de RSD ontvingen, hebben inmiddels de energietoeslag ontvangen. Inwoners die de kostendelersnorm ontvangen en hoofdbewoner zijn, ontvangen de toeslag automatisch. Krijgt de hoofdbewoner geen uitkering? Dan maken we de energietoeslag niet automatisch over. U kan dan de toeslag zelf aanvragen op deze pagina vanaf 5 mei.

Heeft u in de periode 1 januari tot 1 april 2022 gebruikgemaakt van de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of onderstaande minimaregeling: 

  • Kindpakket/computerregeling
  • Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten
  • Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten
  • Bijdrage duurzame gebruiksgoederen voor personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijden 

Dan krijgt u voor 5 mei 2022 automatisch de energietoeslag.

Ontving u in de periode 1 januari tot 1 april 2022 een uitkering vanuit de Bbz (Bijstand voor zelfstandigen)? Dan krijgt u ook voor 5 mei 2022 automatisch de energietoeslag.

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen, maar hoort u wel tot een van bovenstaande groepen? Vraag dan de toeslag zelf aan.  

Zelf aanvragen nu mogelijk

Wij zijn niet op de hoogte van de inkomens van alle inwoners. Daarom moeten sommige mensen met een laag inkomen de energietoeslag zelf aanvragen. We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. We doen natuurlijk ons best om dit zo snel mogelijk te doen.

Wilt u een aanvraagformulier ophalen? Dat kan bij onze servicebalie in de Turmac Cultuurfabriek. 

Nu problemen met betaling energierekening?

Heeft u nu problemen met de betaling van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier om een betalingsregeling te treffen. Lukt dit niet en dreigt u afgesloten te worden? Bel dan naar team Schuldhulpverlening van de gemeente: (0316) 595 111. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot en met 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Zij helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing.

Gratis energiecoachgesprek of webinar voor een lagere rekening

Wilt u weten hoe u uw energierekening omlaag kunt krijgen? Onze energiecoaches helpen graag! De energiecoaches zijn vrijwilligers met veel kennis over energiebesparen. Ze helpen met het maken van keuzes en geven tips over energiezuinig gedrag en energiebesparende maatregelen. U kunt op deze website afspreken wanneer een energiecoach bij u thuis langskomt.

Op de website van het Regionaal Energieloket vindt u meer informatie en tips om energie te besparen.