Huisvesting in verband met Pré-mantelzorg: wonen in de achtertuin

20 november 2023
Overig nieuws

De komende jaren neemt de druk op mantelzorgers verder toe. Steeds meer ouderen hebben ondersteuning of hulp nodig. Ook willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarom is het vanaf 1 november 2023 in de gemeente Zevenaar mogelijk om alvast in te spelen op de toekomst met tijdelijke huisvesting in verband met pré-mantelzorg bij of aan een huidige woning.

Huisvesting in verband met pré-mantelzorg als voorbereiding op zorg in de toekomst

Inwoners kunnen een aanvraag indienen voor situaties waar (nog) geen sprake is van mantelzorg, maar waar wel de wens bestaat om onderlinge zorg te verlenen. Hierdoor krijgen inwoners de mogelijkheid om in de toekomst zorg te bieden aan een familielid of bekende waarmee zij een sociale relatie hebben. Zo kunnen mensen langer en prettig thuis blijven wonen.

Wie komt in aanmerking?

Inwoners konden al zonder vergunning huisvesting in verband met  mantelzorg realiseren, zodat een vriend of familielid van dichtbij intensieve zorg kan verlenen. Een medische verklaring is wel vereist, die aantoont dat de mantelzorg echt nodig is. Voor de huisvesting in verband met pré-mantelzorg is wel een vergunning nodig maar geen medische verklaring. Wel stelt de gemeente bepaalde eisen. Zo is huisvesting in verband met pré-mantelzorg bedoeld voor inwoners van 67 jaar of ouder en voor jongere inwoners met een progressieve ziekte, die kunnen aantonen dat ze waarschijnlijk binnen tien jaar mantelzorg nodig hebben.

Omgevingsvergunning nodig

Voordat een tijdelijke woning mag worden gebouwd, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst de voorwaarden in de beleidsregels. Op de pagina Huisvesting pré-mantelzorg vindt u meer informatie.