Hoogwater op komst: sluiting coupure Europakade Tolkamer

21 december 2023
Algemeen nieuws

De waterstand in de grote rivieren is snel aan het stijgen door de afvoer van smelt- en regenwater. Rijkswaterstaat verwacht vanaf Kerstmis opnieuw een hoogwatergolf op de grote rivieren IJssel, Rijn en Waal. Hierdoor gaat het water de komende periode verder stijgen. De komende dagen is ook al sprake van een verhoogde waterstand.

Waterschap Rijn en IJssel sluit daarom op vrijdag 22 december de dijkdoorgang (coupure) in Tolkamer. Ook wordt het onderste deel van de Europakade afgesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om op de kade te parkeren. Inwoners en bezoekers kunnen gebruik maken van de parkeervoorzieningen aan de andere kant van de dijk. De bedrijven en horecagelegenheden aan de Europakade blijven bereikbaar.

Controleren waterpeil

Rijkswaterstaat en het Waterschap houden het waterpeil scherp in de gaten en controleren het peil dagelijks. De waterstand kan snel veranderen en op deze manier kunnen zij de maatregel weer bijstellen.