Hoe verwarmen we Zevenaar in de toekomst zonder aardgas, wat denkt u?

19 maart 2019
Nederland gaat van het aardgas af. Een van de redenen hiervoor is het stoppen van de aardgaswinning in Groningen en het klimaatakkoord van Parijs waarin staat vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. Zevenaar wil in 2040 aardgasvrij zijn. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO₂ vrij. Dit is een van de veroorzakers van de klimaatverandering die we juist tegen willen gaan. Aardgas is zo’n fossiele brandstof. Dit betekent dat we alternatieven gaan gebruiken voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen, het warme water uit kraan en douche en het koken op aardgas. Een grote opgave, ook voor Zevenaar. De gemeente heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Zevenaar, er is een warmtevisie opgesteld. De samenvatting en de gehele visie vindt u hier.

nwoners van Zevenaar spelen een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente en daarom vragen we u om mee te denken. Wat vindt u van deze visie? We lezen dat graag van u door middel van een e-mail aan aardgasvrij@zevenaar.nl of horen dat graag tijdens de inloopbijeenkomsten op 3 april tussen 18 tot 20 uur op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. We nodigen u uit om die avond binnen te lopen om uw mening over de warmtevisie te geven. Voor de zomer wordt de warmtevisie vastgesteld door de gemeenteraad. Het advies van bewoners wordt daaraan toegevoegd. U kunt via e-mail reageren tot en met 7 april 2019. We stellen uw mening zeer op prijs.

pdf Concept-warmtevisie (PDF, 4.25 MB) pdf Infographic warmtevisie (PDF, 383 KB)