Landschap met water en bomen

Hoe maken we de Liemers nog aantrekkelijker?

16 februari 2023
Algemeen nieuws

Hoe maken we het landelijk gebied van de Liemers nog aantrekkelijker? Met welke ideeën kunnen we de leefbaarheid in de kernen verbeteren? Deze vragen staan centraal tijdens vijf bijeenkomsten door de hele Liemers heen. U bent welkom om hierover mee te denken.

Gemeente Zevenaar hoort samen met de gemeenten Doesburg, Westervoort, Duiven en Montferland bij de Liemerse Ambassade. De Liemerse Ambassade wil namens de vijf gemeenten en waterschap Rijn IJssel een aanvraag doen voor Europees landbouwgeld. Het gaat om een bedrag van ruim € 2 miljoen euro! Het geld kan worden besteed aan de inrichting van het landschap.

Vanaf begin maart organiseert de Liemerse Ambassade in de vijf gemeenten bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we graag met u welke onderwerpen op het gebied van voedselvoorziening, agrarische sector en vrijetijdseconomie u belangrijk vindt. Ook horen we graag uw ideeën over deze onderwerpen. Na de bijeenkomsten wordt alle input verwerkt in een plan waarmee de Liemerse Ambassade het geldbedrag aanvraagt.

De bijeenkomst in de gemeente Zevenaar is op donderdag 2 maart. U bent van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de patio van de Turmac Cultuurfabriek. U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@liemerseambassade.nl. Let op! Vermeld in uw e-mail dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst in Zevenaar.