Landschap met water en bomen

Harmonie Sint Franciscus Babberich ontvangt Koninklijke Erepenning

28 januari 2023
Inwonersnieuws

Op zaterdag 28 januari ontving ‘Harmonie Sint Franciscus Babberich’, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan, een Koninklijke Erepenning. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen die tenminste 50 jaar (of een volgend meervoud van 25 jaar) bestaan. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Harmonie St. Franciscus Babberich’ is een zeer actieve en enthousiaste vereniging. De vereniging heeft een maatschappelijke meerwaarde voor inwoners van de dorpsgemeenschap van Babberich. Dit uit zich doordat de vereniging niet is weg te denken uit het dorpsbeeld (vooral door jaarlijkse straatoptredens zoals bij Koningsdag, carnaval, de intocht van St. Nicolaas, het schuttersfeest in Babberich en schuttersconcoursen als onderdeel van schutterij Sint Jan Babberich). Daarnaast verzorgt de Harmonie, in het kader van het project ‘Muziek op School’, muzieklessen op school en er vinden jaarlijks twee concerten in het Kulturhus ‘de Borg’ in Babberich plaats.

Van harte gefeliciteerd!

Koninklijke Erepenning voor Harmonie Sint Franciscus Babberich