Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Handleiding indienen van een conceptaanvraag/vooroverleg

Inloggen als burger

Ga naar omgevingsloket,https://www.omgevingsloket.nl, en kies voor het linkervak: ‘ik ben particulier en wil’.
Een particulier moet inloggen met zijn DigiD account. https://www.digid.nl/

Inloggen als bedrijf

Ga naar omgevingsloket en kies voor het rechtervak: ‘ik vertegenwoordig een bedrijf en wil’. Hierna kan er gekozen worden om in te loggen via uw eHerkennings account. https://www.eherkenning.nl Als u een aanvraag voor een burger wilt indienen op het omgevingsloketonline dient u een zakelijk eHerkennings account te hebben. Om alle aanvragen van uw bedrijf te kunnen volgen is het van belang dat u alleen met het eHerkennings account van uw bedrijf inlogt en niet met de DigiD van uw klant.

U hebt de keuze om eerst een conceptaanvraag in te dienen of direct een reguliere aanvraag/meldingen. Een conceptaanvraag wordt ook wel een vooroverleg genoemd en daarin wordt de haalbaarheid van uw plan beoordeeld. Meer informatie hierover vindt u op onze website op www.zevenaar.nl/omgevingsvergunning.
Hieronder wordt aangegeven hoe u een aanvraag vooroverleg (conceptaanvraag) in kunt dienen.

Aanvraag

 • Log in. (als burger of als bedrijf)
 • Klik op 'Aanvraag'. Ook meldingen vallen gewoon onder deze knop. Pas later in de aanvraag
 • specificeert u bij de werkzaamheden dat (een deel van) de aanvraag een melding betreft.
 • Vul de gegevens van de nieuwe aanvraag of melding in en klik op 'Aanvraag starten'. Zodra u dit doet, heeft de aanvraag de status 'Concept'.

Als u wilt, kunt u afsluiten door op 'Sluiten' te klikken. Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen. De aanvraag komt in 'Mijn overzicht' te staan. Als u op een later tijdstip verder wilt gaan, klikt u op de aanvraag om deze weer te openen. Zolang de aanvraag de status ‘concept’ heeft, is het mogelijk om ‘de aanvrager’, ‘locatie’ en ‘werkzaamheden’ te wijzigen.

Na het opstellen van de aanvraag waaraan minimaal één werkzaamheid is toegevoegd, kunt u de aanvraag openstellen ten behoeve van vooroverleg met het bevoegd gezag.

Indienen van een vooroverleg/conceptaanvraag

Aanvraag openstellen voor vooroverleg (‘concept’)

LET OP: niet op het rechtse oranje knopje indienen ’klikken, hiermee wordt het vooroverleg (de conceptaanvraag) een officiële aanvraag!

Omgevingsloket online

U vult eerst de gegevens in bij de 1. aanvrager, 2. locatie , 3. werkzaamheden en 4. Bijlagen.
Klik daarna op ‘formulier downloaden’, ‘aanvraag PDF maken’ en ‘sluiten’
Wanneer de aanvraag in ‘concept’ vorm klaar staat, kan deze worden opengesteld voor vooroverleg.

 • Klik op 'Contact met bevoegd gezag'
 • Klik op ‘Openstellen voor vooroverleg’
 • Klik op 'Aanvraag/melding openstellen'
 • Omschrijf waarom de aanvraag wordt opengesteld ten behoeve van vooroverleg en klik op 'Openstellen'.
 • Het bevoegd gezag kan uw vooroverleg nu inzien.

Het bevoegd gezag ontvangt een bericht van de openstelling van de aanvraag en kan de aanvraag bekijken en documenten toevoegen. Na afronding van het vooroverleg, kunt u de openstelling eventueel weer intrekken.

Vooroverleg intrekken

 • Klik op 'Contact met bevoegd gezag'
 • Klik op 'Openstellen intrekken'
 • Klik nogmaals op 'Openstellen intrekken'.

Op basis van het gevoerde vooroverleg kunt u de aanvraag wijzigen, verwijderen of indienen.

Aanvulling indienen

Tijdens de status 'In behandeling' kan blijken dat er aanvullingen nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. Het is ook mogelijk dat er tijdens de status 'Beschikking' nog uitgestelde bijlagen aan het dossier moeten worden toegevoegd. Dit doet u door een bijlage als aanvulling in te dienen. Let bij het indienen op de door het bevoegd gezag gestelde aanvullingstermijn.

 • Open de betreffende aanvraag op de tab 'Mijn overzicht'.
 • Klik op 'Bijlage toevoegen' op de tab 'Bijlagen' .
 • Het scherm waar u bijlagen kunt uploaden verschijnt. Klik op 'Browse'. Binnen uw eigen computer kunt u de benodigde bijlage opzoeken en toevoegen.
 • De naam van de bijlage wordt automatisch afgeleid van de bestandsnaam. Deze naam kunt u eventueel aanpassen. Ook kunt u een auteur opgeven en de datum van de laatste wijziging (standaard de datum van de dag waarop u bezig bent met de aanvraag). Het is verplicht een versienummer op te geven. Geef vervolgens aan bij welke werkzaamheid of werkzaamheden de bijlage hoort en van welk type de bijlage is. Klik op 'Opslaan'.
 • De bijlage verschijnt in het overzicht van de bijlagen. Klik op 'Aanvullingen indienen' om ervoor te zorgen dat de bijlage ook bij het bevoegd gezag in het dossier komt.

Aanvraag verwijderen

U kunt een aanvraag tijdens de status 'Concept' altijd verwijderen.

 • Log in.
 • Ga naar 'Mijn overzicht'.
 • Zoek de betreffende aanvraag in de tabel en klik op het prullenbakje.
 • Er verschijnt een melding met de vraag of u de aanvraag echt wilt verwijderen. Klik op 'Verwijderen'.
 • De aanvraag verdwijnt uit het overzicht en is nu definitief verwijderd.

Aanvraag intrekken

U kunt een aanvraag na indiening op elk gewenst moment weer intrekken. De aanvraag wordt dan niet langer door het bevoegd gezag behandeld.

 • Log in.
 • Ga naar 'Mijn overzicht'.
 • Zoek de betreffende aanvraag in de tabel en klik op het icoon met de gedraaide pijl.
 • Er verschijnt een melding met de vraag of u de aanvraag echt wilt intrekken. Klik op 'Intrekken'.
 • De aanvraag verdwijnt uit het overzicht en is nu definitief ingetrokken.

Aanvraag hergebruiken

U kunt een aanvraag na indiening op elk gewenst moment hergebruiken. Aanvragen waarvoor een verzoek tot geheimhouding is gehonoreerd, kunnen niet worden hergebruikt door de aanvrager.

Log in.

 • Ga naar 'Mijn overzicht'.
 • Zoek de betreffende aanvraag in de tabel en klik op het icoon van twee blaadjes.
 • Geef aan of u de bijlagen wilt hergebruiken en vul de gegevens van de nieuwe aanvraag of melding in en klik 'aanvraag starten'.
 • Controleer de nieuwe aanvraag en voeg eventueel nieuwe werkzaamheden en bijlagen toe.