Landschap met water en bomen

Groot onderhoud N811

16 maart 2023
Inwonersnieuws

In het voorjaar van 2024 gaat de provincie Gelderland groot onderhoud uitvoeren aan de N811 tussen Babberich en Herwen. Naast het groot onderhoud aan de weg gaan zij ook de verkeersveiligheid verbeteren.

Werkzaamheden

Aan de provinciale weg N811 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren, zoals het vervangen van de toplaag van het asfalt. Daarnaast worden verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • De kruising Batavenweg N811 – Herwensedijk – Molenstraat wordt aangepast. Ook moet het voor weggebruikers makkelijker en veiliger worden om op dit punt de weg over te steken.
  • De bushalten krijgen een plek aan de N811 ter hoogte van Herwen en Babberich. Zo rijdt het busverkeer niet meer door de kernen.
  • Ter hoogte van de rotonde Brugweg N811 – Aerdtsedijk – Molenstraat komen twee bushalten. Zo blijft Herwen goed bereikbaar.
  • De weg krijgt ter hoogte van Babberich (Witte Kruis) een andere inrichting/uitstraling. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat weggebruikers hun snelheid verlagen.
  • De bussluis tussen Witte Kruis en de Zwanenwaay gaat de provincie verwijderen. De bushalten krijgen een plek aan het Witte Kruis, ter hoogte van de De Neréestraat. Een middeneiland zorgt voor een veilige verkeerssituatie en oversteekplek voor fiets- en voetgangers.
  • Herwen (Brugweg/Molenstraat) en Babberich (Witte Kruis/Zwanenwaay) krijgen een fraaie groene entree. Zo komt er nieuwe beplanting, zoals bomen, heesters en hagen. Aan beide kanten van het Witte Kruis wordt de verharding vervangen door groen.