Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Groot onderhoud coupure en brug Europakade Tolkamer

30 maart 2021
De coupure aan de Europakade in Tolkamer gaat van 6 april tot en met 14 mei 2021 op slot. De coupure en de brug hebben groot onderhoud nodig. Een coupure is een doorgang in de dijk die tijdens hoogwater gesloten kan worden. Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zevenaar voeren het onderhoud uit.

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het onderhoud van de deur in de coupure. Dat gebeurt op locatie, daarom wordt deze eruit gehaald. Het waterschap vervangt de schotbalken. Het beton krijgt onderhoud en de delen worden opnieuw geschilderd. 

De gemeente Zevenaar renoveert tegelijkertijd de brug over de coupure. De brug wordt ook op locatie opgeknapt, deze gaat er daarom ook tijdelijk uit. De leuningen worden opgeknapt. 

Wegafsluitingen

  • Van dinsdag 6 april tot en met woensdag 14 mei 2021 wordt het onderhoud uitgevoerd. De doorgang bij de coupure is dan afgesloten. De Europakade blijft bereikbaar via de west- en oostkant.
  • Vanaf woensdag 14 mei tot donderdag 27 mei is de doorgang van de coupure weer open. 
  • Op woensdag 5 mei worden de deur van coupure en de brug eruit gehaald. Die dag is de doorgang bij de coupure en de Europakade afgesloten.
  • Vanaf woensdag 5 mei tot en met donderdag 27 mei is het voet- en fietspad over de dijk afgesloten in verband met het onderhoud aan de brug op een andere locatie. 
  • Op donderdag 27 mei worden de deur van de coupure en de brug teruggeplaatst. Die dag is de doorgang van de coupure en de Europakade afgesloten.

Daarna zijn alle werkzaamheden gereed en is de coupure weer klaar voor eventueel hoogwater.

Overlast

Het waterschap en de gemeente houden zoveel mogelijk rekening met de omwonenden en ondernemers. Maar licht (geluids)overlast kan niet voorkomen worden.