Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Gemeenteraad stelt visie warmtetransitie Zevenaar vast

28 november 2019
Woensdag 27 november heeft de gemeenteraad de visie op de warmtetransitie van Zevenaar vastgesteld. In deze visie staan de uitgangspunten en afwegingskaders om de gemeente Zevenaar aardgasvrij te maken. Een tijdspad geeft aan hoe Zevenaar de komende twintig jaren de dorpen en wijken aanpakt.

Onze toekomst

De visie is samen met inwoners en organisaties tot stand gekomen. Zij hebben daar de afgelopen maanden hun reactie op gegeven. De reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt en daardoor is er nu een verbeterde visie op de warmtetransitie, waarmee de gemeenteraad akkoord is.

“Duurzaamheid is van ons allemaal. Dus het is ook vanzelfsprekend dat we daar allemaal wat van mogen vinden. Het is niet makkelijk om alle meningen een plek te geven in een belangrijk document als dit. Je moet keuzes maken die niet iedereen waardeert, maar die wel voor onze toekomst zijn en die van onze kinderen. Doordat de raad de uitgangspunten en visie onderschrijft kunnen we nu op weg.”,  aldus wethouder Carla Koers (Milieu en duurzaamheid).

Alternatieven voor aardgas

Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs beloofd de uitstoot van CO2 te reduceren. Een alternatief voor fossiele brandstoffen voor het verwarmen van onze gebouwen en woonhuizen is noodzakelijk. Woningen mogen straks niet meer verwarmd worden met aardgas. Daarom moeten gemeenten in Nederland voor 2021 een warmtetransitie visie opstellen. De visie geeft ook een globale planning aan wanneer in welke wijk of dorp een start wordt gemaakt met het gezamenlijk bepalen hoe woningen worden verwarmd. Verder omschrijft de warmtetransitie visie een aantal alternatieven voor aardgas.

In de komende jaren komt er op woningniveau meer duidelijkheid in de wijk. Tijdens buurtgesprekken wordt gestart met de zoektocht naar een alternatieve manier van verwarmen (Wijk van de Toekomst). Met inwoners en  bedrijven, scholen en ondernemingen in de wijk  wordt dan bepaald hoe een wijk of dorp wordt voorbereid op een toekomst zonder aardgas. Dit proces neemt per wijk ongeveer tien jaar in beslag.

Meer informatie over de warmtetransitie visie en andere duurzaamheidsthema’s binnen de gemeente Zevenaar staan op de website van Zevenaar. Hier zijn ook veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden te vinden.